Odborné vyjadrenia – ústavnoprávny zákaz diskriminácie a princíp rovnosti

Odborné vyjadrenia vydané v roku 2024

ReadSpeaker Počúvajte Podmienka prijatia do služobného pomeru (pdf, 306 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diskriminačný charakter rodičovského príspevku (pdf, 287 KB)

Odborné vyjadrenia vydané v roku 2023

ReadSpeaker Počúvajte Nárok na rodičovský dôchodok (pdf, 301 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Súbežné uplatňovanie všeobecného systému sociálneho poistenia a osobitného systému sociálneho zabezpečenia (pdf, 311 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok (pdf, 324 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie podmienky vydania parkovacej karty (pdf, 320 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok (pdf, 302 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky odmeňovania zdravotníckych pracovníkov (pdf, 282 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne podmienky vzniku nároku na stabilizačný príspevok zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a v zdravotníctve (pdf, 356 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky nároku na vdovský výsluhový dôchodok (pdf, 341 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nepriama diskriminácia rómskych detí v sociálnej oblasti (pdf, 373 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie primeranosti požiadavky 50 000 plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (pdf, 317 KB)

Odborné vyjadrenia vydané v roku 2022

ReadSpeaker Počúvajte K legitímnosti rozdielnej sadzby dane za psa (pdf, 294 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie podmienky nemocenského poistenia na tehotenskú a materskú dávku (pdf, 255 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie predčasného starobného dôchodku v kontexte ústavného princípu rovnosti (pdf, 307 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Právna úprava výnimiek nelegálneho zamestnávania (pdf, 255 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky nároku na náhradné výživné (pdf, 263 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne postavenie obyvateľov Bratislavy s trvalým pobytom v byte a v apartmáne v rámci parkovacej politiky (pdf, 417 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K opätovnému zvýšeniu základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne (pdf, 298 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Prístup dlžníkov na poistení k zdravotnej starostlivosti (pdf, 298 KB)