Odborné vyjadrenia – ústavnoprávny zákaz diskriminácie a princíp rovnosti