Nezávislé zisťovanie

V rámci napĺňania násho mandátu vykonávame nezávislé zisťovanie, ktoré môže viesť k riešeniu situácie a náprave diskriminácie. Cieľom nezávislých zisťovaní je preveriť objektívnosť získaných informácií.

Rok 2023:

ReadSpeaker Počúvajte Riešenie prístupovej cesty k bytovému domu (pdf, 306 KB)

Rok 2022:

ReadSpeaker Počúvajte Zavedenie klubových kariet v Rekreačnej oblasti Jazero (pdf, 294 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie ústavnosti právnej úpravy úhrad tzv. výnimkových liekov (pdf, 557 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Posúdenie realizácie organizačných zmien na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v zmysle antidiskriminačnej legislatívy (pdf, 303 KB)

Rok 2021:

ReadSpeaker Počúvajte Odborné vyjadrenie k možnej diskriminácii sudcov Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR pri obsadzovaní funkcií sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (pdf, 505 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Nadväzujúca právna analýza k protiústavnosti tehotenskej dávky (pdf, 409 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Protiústavná tehotenská dávka (pdf, 638 KB)

Rok 2020 a staršie:

ReadSpeaker Počúvajte Zvýšenie imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni (pdf, 200 KB)
ReadSpeaker Počúvajte K činnosti dobrovoľných hasičských zborov (pdf, 344 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Debarierizácia pošty (pdf, 412 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Parkovacia politika mesta Trenčín (pdf, 259 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky žiakov v mestskej hromadnej doprave (pdf, 315 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Odmeňovanie zamestnancov (pdf, 287 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Diaľničná známka (pdf, 367 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zdvíhacia plošina (pdf, 209 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Zabránenie vstupu Rómov na kúpalisko (pdf, 212 KB)
ReadSpeaker Počúvajte Pozastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov hasičov (pdf, 478 KB)