Nezávislé zisťovanie

V rámci napĺňania násho mandátu vykonávame nezávislé zisťovanie, ktoré môže viesť k riešeniu situácie a náprave diskriminácie. Cieľom nezávislých zisťovaní je preveriť objektívnosť získaných informácií.

Rok 2021:

ReadSpeaker Počúvajte Odborné vyjadrenie k možnej diskriminácii sudcov Správneho kolégia Najvyššieho súdu SR pri obsadzovaní funkcií sudcov Najvyššieho správneho súdu SR
ReadSpeaker Počúvajte Nadväzujúca právna analýza k protiústavnosti tehotenskej dávky
ReadSpeaker Počúvajte Protiústavná tehotenská dávka

Rok 2020 a staršie:

ReadSpeaker Počúvajte Zvýšenie imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni
ReadSpeaker Počúvajte K činnosti dobrovoľných hasičských zborov
ReadSpeaker Počúvajte Debarierizácia pošty
ReadSpeaker Počúvajte Parkovacia politika mesta Trenčín
ReadSpeaker Počúvajte Podmienky žiakov v mestskej hromadnej doprave
ReadSpeaker Počúvajte Odmeňovanie zamestnancov
ReadSpeaker Počúvajte Diaľničná známka
ReadSpeaker Počúvajte Zdvíhacia plošina
ReadSpeaker Počúvajte Zabránenie vstupu Rómov na kúpalisko
ReadSpeaker Počúvajte Pozastavenie vyplácania výsluhových dôchodkov hasičov