We monitor compliance of your rights,
lend a helping hand to victims
of discrimination, we conduct research
and educate the public.

snslp banner

Aktuality

08
Oct

We published Report on the Observance of Human Rights

Ladies and gentlemen, we have published a Report on the Observance of Human Rights, Including the Principle of Equal Treatment in the Slovak Republic for 2020, which is published every year by the 30th of April.

The spread of the COVID-19 disease marked the year 2020 and had a major impact on the exercise of human rights and fundamental freedoms, with a particularly negative impact on the most vulnerable groups.

Although the pandemic undoubtedly changed the way of life of each individual, the marginalized Roma Communities, persons with disabilities, older persons, homeless persons‘ Women, children and many others felt the negative effects of the measures in response much more sensitively. The COVID-l9 pandemic and the measures taken by the state authorities have further exacerbated existing inequalities and underlined vulnerability of certain groups of Slovak population.

Ženy na pochode za práva žien
21
Jan

Misinformation are spread about women’s organizations

Independent and strong NGOs are an essential component of a sound democratic establishment. They help and support all of us, they try for our voice to be always heard.

They educate, publish, sensitize, operate crisis helplines and centers for women experiencing violence or organize women's rights marches. Their activities often replace the basic functions of the state or they fight for the state authorities to be held responsible for violations of human rights - our rights.

...

Drevené kocky s motívom zdravotnej starostlivosti
21
Jan

As of March 1, the access to reproductive services will worsen

In 2020, the Ministry of Health of the Slovak Republic started the process of novelization of the Decree No. 74/1986 Coll. implementing Act No. 73/1986 Coll. on Abortions, as amended. The ministry aimed at exempting the age of 40 years + from the List of Illnesses, Syndromes, and Conditions that are health indications for abortion.

According to the Ministry of Health of the Slovak Republic, the reason for exemption of the age 40 years + was significant medical progress and introduction of new technologies, devices, diagnostics and therapeutical methods that can diagnose damages in fetus with high accuracy.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií I need legal help

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií