Deti a mládež

Vzdelávacie aktivity realizujeme na prvom a druhom stupni základných škôl a na stredných školách, ako aj na špeciálnych školách. 

Školy majú možnosť vybrať si témuvariant z aktuálnej ponuky vzdelávacích aktivít, prípadne individuálne podľa dohody. 

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktovať nás môžete prostredníctvom vzdelavanie@snslp.sk

Ponuka:

Ľudské práva

Ako dlho ľudstvu trvalo, kým začalo používať pojem ľudské práva? Mali naši predkovia rovnaké slobody a práva ako my? Prečo sa niektorí ľudia „chodia sťažovať“ do Štrasburgu? Ako správne čítať v riadkoch 2. Hlavy Ústavy SR? Ktoré ľudské právo, či sloboda je to najdôležitejšie? Ako ovplyvňuje (ne)dodržiavanie ľudských práv ekonomiku a hospodárstvo?

Nediskriminácia

Čo vôbec znamená slovo diskriminácia? Prečo k nej dochádza? V čom nám stereotypy pomáhajú a v čom nás brzdia? Do akej miery môže Vaše meno, či zjav ovplyvniť Vašu profesijnú kariéru? Ctí slovenská spoločnosť rovnosť? Ktorých vtipov sa v našej spoločnosti hovorí najviac? Ako môžeme diskriminácii predchádzať?

Rodová rovnosť

Prečo majú ženy o štvrtinu menšie platy ako muži? Čo Vám prvé napadne, keď sa povie „žena za volantom“? O ktorých povolaniach sa hovorí, že sú typicky mužské, resp. ženské? Akú hračku by ste kúpili 8-ročnej Aničke? Kde sa stratili ženy z histórie? Poznáte okrem panovníčok aspoň 10 slávnych žien z minulosti? Ktoré práce u Vás doma robí žena a ktoré muž? Akú hračku by ste kúpili 10-ročnému Tomášovi? Je vo Vašom okolí nejaký muž na rodičovskej dovolenke? A majú vôbec ženy a muži v spoločnosti rovné postavenie, príležitosti, práva?

Holokaust

Čo znamená slovo holokaust? Prečo k holokaustu došlo? Kto boli obete holokaustu? Prečo práve oni? Prečo si na Slovensku pripomíname práve 9. septembra „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“? Aké ľudské práva a slobody boli vo všeobecnosti garantované v období 2. sv. vojny ľuďom v európskych krajinách? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú opakovaniu hrôz holokaustu?

Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu

Čo vôbec znamená pojem rasizmus a kto sú to extrémisti? Aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti a čo požadujú? Runy, symboly, šifry – čo znamenajú niektoré značky na oblečení? Nenávisť je aj na internete – všimli ste si? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú prejavom extrémizmu a rasizmu?

Práva dieťaťa

Poznáte niektoré konkrétne práva dieťaťa? V ktorom legislatívnom dokumente sa o právach dieťaťa píše? V ktorej medzinárodnej inštitúcii sa zrodila myšlienka práv dieťaťa a z akej príčiny? Koho sa týka povinnosť konať v najlepšom záujme dieťaťa? Majú deti len práva alebo aj povinnosti? Na koho sa môže dieťa obrátiť, ak sa domnieva, že jeho práva boli porušené?

Šikana a kyberšikana

Stretli ste sa už s pojmom kyberšikana? Šírili ste niekoho fotku bez jeho/jej vedomia? Je inakosť vnímaná vždy ako jedinečnosť alebo môže byť príčinou konfliktov? Vedeli ste, že zabávanie sa na šikane bolí obeť rovnako ako šikana sama? Čo robiť, keď sa so šikanou stretneme? Ako chrániť seba v kyberpriestore? Vieme používať sociálne siete bezpečne?

Obchodovanie s ľuďmi

Viete čo znamená obchodovanie s ľuďmi? Ako predísť tomu, aby sa z prvého zamestnania alebo brigády nestala nočná mora? Našli ste na internete fantastický dream job v zahraničí? Máte istotu, že to nie je podvod? Prostitúcia, ťažká manuálna práca, nútené manželstvá, odoberanie orgánov a nevoľníctvo… Ako rozoznať 3. najvýnosnejší nelegálny biznis? Ako nenaletieť a ako sa brániť? Komu by ste boli ochotní na chvíľu požičať Váš pas alebo občiansky preukaz?

Letáky a iné materiály:

  • Odporúčania pre deti a mládež, ktorí sa stali obeťami kyberšikanovania a ako mu predchádzať (pdf, 5 MB)

Časové obmedzenie online vzdelávacích aktivít

V súčasnosti ponúkame online variant 60 – 90 minút s možnosťou individuálnej dohody.

 

V prípade prezenčného vzdelávania je variant nasledovný:

Variant A (2 x 45 minút)
Variant B (3 x 45 minút)
Variant C (4 x 45 minút)