Tlačové správy

Zoznam tlačových správ za rok 2023

ReadSpeaker Počúvajte O neodkladnom opatrení o úhrade lieku bude rozhodovať Ústavný súd (pdf, 154 KB) 22.05.2023
ReadSpeaker Počúvajte Komisárka Rady Európy pre ľudské práva vyzýva poslancov a poslankyne na odmietnutie zákona o rodnom čísle (pdf, 117 KB) 25.04.2023

Zoznam tlačových správ za rok 2022

ReadSpeaker Počúvajte Mikuláš by nemal diskriminovať (pdf, 134 KB) 07.12.2022
ReadSpeaker Počúvajte Národná rada Slovenskej republiky rodičovským bonusom schvaľuje diskrimináciu (pdf, 110 KB) 19.10.2022
ReadSpeaker Počúvajte Nelegitimizujme nenávistné hnutia (pdf, 109 KB) 10.08.2022
ReadSpeaker Počúvajte K medializovanému prípadu pani Lednárovej (pdf, 151 KB) 01.08.2022
ReadSpeaker Počúvajte Pri zobrazovaní násilia na ženách a sexuálneho obťažovania v médiách sa zabúda na obete (pdf, 303 KB) 13.04.2022
ReadSpeaker Počúvajte Ochrana práv zdravotne postihnutých osôb (pdf, 105 KB) 17.02.2022
ReadSpeaker Počúvajte Očkovanie detí posilňovacou dávkou (pdf, 274 KB) 01.02.2022

Zoznam tlačových správ za rok 2021

ReadSpeaker Počúvajte Dá sa rozmanitosť na pracovisku merať? Nový nástroj pre zamestnávateľov má veľké ambície (pdf, 384 KB) 15.10.2021
ReadSpeaker Počúvajte Zvýhodňovanie očkovaných zákonom nemusí byť diskriminačné (pdf, 476 KB) 27.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Zdravotná starostlivosť nie je otázkou presvedčenia (pdf, 480 KB) 16.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Právo na pokojné zhromažďovanie nie je v demokratickej spoločnosti bezhraničné (pdf, 484 KB) 08.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Rodičovský bonus je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou (pdf, 506 KB) 25.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte Každý má právo na dostupné bývanie (pdf, 625 KB) 24.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte 10 životov zachrániť nestačí (pdf, 475 KB) 20.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte Test diskriminácie a „zvýhodňovanie“ zaočkovaných osôb štátom (pdf, 589 KB) 23.07.2021
ReadSpeaker Počúvajte Ľudskoprávne implikácie drogových politík (pdf, 481 KB) 25.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Nevzatie na vedomie správy verejnej ochrankyne práv je prejavom neúcty k ochrane ľudských práv (pdf, 468 KB) 07.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania (pdf, 452 KB) 04.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv (pdf, 462 KB) 03.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Právna úprava výberového konania sudcov najvyššieho správneho súdu slovenskej republiky nie je protiústavná ani diskriminačná (pdf, 325 KB) 06.04.2021
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne tehotenské dávky ženám pracujúcim v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám (pdf, 523 KB) 15.02.2021
ReadSpeaker Počúvajte Prihlásenie sa k viacerým národnostiam pri sčítaní obyvateľstva (pdf, 606 KB) 05.02.2021
ReadSpeaker Počúvajte Stanovisko k medializovanému právnemu názoru na povinnosť zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom (pdf, 323 KB) 21.01.2021

Zoznam tlačových správ za rok 2020

ReadSpeaker Počúvajte List pre VšZP – podnet Eliška (pdf, 409 KB) 22.12.2020
ReadSpeaker Počúvajte Vyjadrenie k aktuálnemu stavu v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách (pdf, 428 KB) 09.12.2020
ReadSpeaker Počúvajte Výzva predsedovi vlády k zavedeniu prezenčnej formy vzdelávania na školách (pdf, 246 KB) 27.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Verejná výzva konferencii biskupov Slovenska (pdf, 283 KB) 26.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Vláda znevýhodňuje 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní (pdf, 276 KB) 13.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Dôchodcovia sa nevedia dostať ku svojim dôchodkom pre chybu v opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 (pdf, 285 KB) 05.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má novú výkonnú riaditeľku (pdf, 287 KB) 25.09.2020
ReadSpeaker Počúvajte Štartovacia mzda je v rozpore s ústavnou garanciou zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda (pdf, 225 KB) 24.07.2020
ReadSpeaker Počúvajte Nesystematické a disproporčné zmeny legislatívy prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva (pdf, 239 KB) 17.07.2020
ReadSpeaker Počúvajte Legislatívne snahy potláčať práva žien (pdf, 222 KB) 18.06.2020
ReadSpeaker Počúvajte Zdravie musí byť chránené v čo najširšom možnom rozsahu (pdf, 225 KB) 06.05.2020
ReadSpeaker Počúvajte SNSĽP vo svojej správe za rok 2019 poukazuje na nedostatky v ochrane ľudských práv na Slovensku (pdf, 277 KB) 05.05.2020
ReadSpeaker Počúvajte Rómovia opätovne obeťami policajného násilia (pdf, 273 KB) 29.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zdravotnej starostlivosti má svoje pravidlá, aj v čase svetovej pandémie (pdf, 356 KB) 28.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Medzinárodný deň Rómov ako príležitosť na oslavu rómskej kultúry (pdf, 194 KB) 08.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Kritika podpisu koaličnej zmluvy v jej súčasnom znení (pdf, 210 KB) 03.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Otvorený list – nedovoľme, aby nám vírus zobral našu ľudskosť (pdf, 218 KB) 25.03.2020
ReadSpeaker Počúvajte Odmietanie prijatia Istanbulského dohovoru má reálne obete (pdf, 222 KB) 14.02.2020
ReadSpeaker Počúvajte Získava mládež na školách informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví? (pdf, 470 KB) 30.01.2020