Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

16
sep

Výzva členom a členkám NRSR k navrhovanému zákonu o UPT

Dnes začína septembrová schôdza NR SR a po vypršaní lehoty na opätovné predkladanie návrhov zákonov v tej istej veci sa do parlamentu znova dostala téma obmedzovania prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva.

Tak, ako pri ostatných pokusoch o prijatie podobnej legislatívnej úpravy, aj teraz Stredisko upozorňuje na nesystematický charakter predkladaných zmien, ktoré viac odzrkadľujú osobné presvedčenie predkladateľov a prekladateliek, ako reálne potreby tehotných žien.

...

14
sep

O právnom štáte sme diskutovali s predsedom švédskeho parlamentu

S potešením sme prijali pozvanie na okrúhly stôl organizovaný Švédskou ambasádou v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktorého hosťami boli Dr. Andreas Norlén, predseda Švédskeho parlamentu, nová veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva, H.E. Annika Markovic, a zástupcovia a zástupkyne Švédskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Na okrúhlom stole sme spolu s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, ako aj zainteresovanými aktérmi z prostredia občianskej spoločnosti diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti právneho štátu na Slovensku. V diskusii sme sa podrobnejšie dotkli kľúčových tém ako fungovanie súdnictva, korupcia či sloboda médií. 

...

09
sep

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

Dnes si pripomíname 80 rokov od zavedenia Židovského kódexu, ktorý viedol k dehumanizácii a diskriminácii židovského obyvateľstva takmer po celom svete. Pri tejto príležitosti sme si spolu s kolegami a kolegyňami uctili pamiatku obetí týchto neľudských zákonov na viacerých miestach Slovenska - vo Zvolene na podujatí "Nezabudnutí susedia", v Bratislave na Rybnom námestí a v Múzeu holokaustu v Seredi.

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia je nutné si pripomenúť, že osudy ľudí označených žltými hviezdami či farebnými trojuholníkmi sa nedajú porovnávať s tým, čo dnes mnoho politických činiteľov označuje za diskrimináciu.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií