Právna pomoc pre ľudí z Ukrajiny:
Kontaktujte nás na:
pravnapomocutecencom@snslp.sk

snslp banner

Aktuality

11
aug

Máme voľné pracovné miesta

Ponúkame dve voľné pracovné miesta na pozíciu Špecialistka/špecialista na Chartu základných práv Európskej únie a Špecialistka/špecialista na základné práva Európskej únie. Viac sa dozviete v popise jednotlivých pozícií v časti Kariéra. Uchádzať sa môžete do 22. augusta 2022.

08
aug

Inakosť je nielenže zdravá, ale je vlastne úplne bežná

Ústrednou témou poslednej série podcastov NoPráve bola inakosť. V nadväznosti na konanie júlového Dúhového Pridu sme privítali hostky, s ktorými sme sa rozprávali o tom, že inakosť nestačí tolerovať, potrebujeme ju aj oslavovať, chrániť, povzbudzovať a rozvíjať všetkými možnými prostriedkami.

...

Zamestnanci Strediska a iní spolupracovníci držia v ruke dúhovú vlajku na podporu Dúhového Pridu
26
júl

Dúhový PRIDE – za všetky rodiny

Dlhodobo oceňujeme organizácie, ktoré aj napriek nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku. Bolo nám cťou zúčastniť sa Dúhového Pridu aj tento rok a tým podporiť myšlienku, že každej osobe prislúchajú ľudské práva a základné slobody. Všetkým obetiam diskriminácie, aj tej z dôvodu sexuálnej orientácie, podávame pomocnú ruku. Pridali sme sa k inštitúciám, ktoré vyvesením dúhovej vlajky dávajú symbolicky najavo, že LGBTI+ osoby majú byť rovnoprávnou súčasťou našej spoločnosti.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno-vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií