Knižničné služby

V rámci knižničných služieb ponúkame bez poplatku:

  • prezenčné výpožičky pre externých užívateľov,
  • rešerše,
  • skenovanie dokumentov,
  • poskytovanie konzultácií pri vyhľadávaní informácií z oblasti ľudských práv.

Knižnica

Študujete (SŠ alebo VŠ) a potrebujete pomôcť so seminárnou, ročníkovou alebo inou študijnou prácou na tému v oblasti ľudských práv alebo nediskriminácie? Knižnicu môžete navštíviť počas stránkových hodín po dohode s knihovníčkou. Kontaktovať ju môžete na cernakova@snslp.sk.

Na webovej stránke projektu KIS3G nájdete katalóg, v ktorom si môžete vyhľadať dokumenty. O ich dostupnosti sa vopred informujte.