Knižničné služby

V rámci knižničných služieb ponúkame bez poplatku:

  • prezenčné výpožičky pre externých užívateľov,
  • rešerše,
  • skenovanie dokumentov,
  • poskytovanie konzultácií pri vyhľadávaní informácií z oblasti ľudských práv,
  • prenájom priestorov.

Knižnica

Študujete (SŠ alebo VŠ) a potrebujete pomôcť so seminárnou, ročníkovou alebo inou študijnou prácou na tému v oblasti ľudských práv alebo nediskriminácie? Knižnicu môžete navštíviť počas stránkových hodín po dohode s knihovníčkou. Kontaktovať ju môžete na cernakova@snslp.sk.

Na webovej stránke projektu KIS3G nájdete katalóg, v ktorom si môžete vyhľadať dokumenty. O ich dostupnosti sa vopred informujte.

Podmienky prenájmu knižnice

Plánujete kultúrne, spoločenské alebo vzdelávacie podujatie súvisiace s mandátom Strediska (v oblasti ľudských práv a nediskriminácie)? Poskytneme vám 75m² plochy (40 účastníkov), na ktorej môžete organizovať svoje podujatia každý pracovný deň od 9.00 h do 15.00 h. K dispozícii máme flipchart, projektor, ozvučenie a samozrejmosťou je aj wifi.

O podmienkach sa vopred informujte počas stránkových hodín na info@snslp.sk alebo 02/208 501 14.