Vzdelávanie

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny – dospelí ako aj deti a mládež

Momentálne sú všetky dostupné termíny na marec a apríl 2021 obsadené.

O dostupnosti sa informujte na vzdelavanie@snslp.sk

Popri vzdelávaní organizujeme besedy, workshopy, súťaže a iné aktivity zamerané na šírenie osvety v oblasti ľudských práv a nediskriminácie. Už 9 rokov organizujeme výtvarnú súťaž Moje ľudské práva, ktorá spája ľudské práva s výtvarným nadaním.