Výskumná činnosť

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

V tejto časti stránky nájdete publikované výstupy výskumnej činnosti a typy výskumných aktivít, ktorým sa venujeme. Na pravidelné sledovanie  dodržiavania ľudských práv vypracovávame zoznam indikátorov.