Profil verejného obstarávateľa

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva nájdete na webovom sídle: Vyhľadávanie profilov – Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk)

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.