Často kladené otázky

Sú vaše vzdelávacie aktivity skutočne bezplatné?

Áno, všetky naše vzdelávacie aktivity sú bezplatné. 

Podľa §1 ods.1, písm. d)  zákona 308/1993 Z.z.  o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva, v znení neskorších predpisov, Stredisko pripravuje vzdelávacie aktivity a podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti. V znení §2 ods. 2 uvedeného zákona činnosť Strediska je financovaná z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa medzinárodnej zmluvy.

Poskytujete vzdelávacie aktivity iba na témy z ponukového listu?

Primárne poskytujeme vzdelávacie aktivity na témy uvedené v ponukovom liste, ale po individuálnej dohode vieme témy súvisiace s ľudskými právami a nediskrimináciou  prispôsobiť podľa požiadaviek a potrieb účastníkov a účastníčok. 

Ako sa môžeme prihlásiť na vzdelávacie aktivity?

Prihlásiť sa na vzdelávanie je prostredníctvom mailu vzdelavanie@snslp.sk alebo na tel. čísle 02/208 501 23.

Poskytujete online vzdelávanie v uvedených témach? Aké sú technické požiadavky na online vzdelávanie?

Počas pandemickej situácie poskytujeme online vzdelávanie prostredníctvom aplikácie Zoom alebo s použitím aplikácie, ktorú používa škola, organizácia, inštitúcia na účely vzdelávania v trvaní 60 – 90 minút (trvanie aktivity je možné individuálne dohodnúť).

Je počet účastníkov a účastníčok na vzdelávacej aktivite limitovaný?

Počet účastníkov a účastníčok záleží od individuálnej dohody.

Kde prebieha prezenčná forma vzdelávacích aktivít?

Vzdelávacie aktivity sa realizujú v rámci celej Slovenskej republiky priamo u objednávateľov – škola, organizácia, inštitúcia, firma… Aktivity je možné realizovať v priestoroch knižnice Strediska v Bratislave na Laurinskej 18 (maximálna kapacita 45 účastníkov a účastníčok).

Poskytujete vzdelávacie aktivity v jazyku národnostných menšín?

Vzhľadom na personálne kapacity poskytujeme vzdelávacie aktivity iba v slovenskom jazyku. 

Poskytuje Stredisko akreditované vzdelávanie?

Aktuálne Stredisko neposkytuje akreditované vzdelávanie.