Projekty

Stredisko v súčasnosti implementuje nasledovné projekty:


Zníženie nadužívania inštitútu väzby prostredníctvom harmonizácie a podpory alternatívnych spôsobov výkonu väzby

Projekt je financovaný Európskou úniou (JUST-2022-JCO)

Obdobie implementácie: 10/2022-09/2024

Partneri:
Konzorcium partnerov pozostáva zo šiestich partnerov z piatich členských štátov EÚ strednej a východnej Európy, medzi nimi : Law and Internet Foundation (LIF) z Bulharska, Center for Peace, Non-violence and Human Rights (CPO) z Chorvátka, Center for Security Studies (KEMEA) z Grécka, Adam Mickiewicz University (AMU) z Poľska, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva zo Slovenska a Ministry of Justice Transparency and Human Rights (GMJ) z Grécka.


Ukončené projekty