Výkonná riaditeľka

Do funkcie výkonnej riaditeľky Strediska bola zvolená uznávaná sociologička a odborníčka na rodovú rovnosť PhDr. Silvia Porubänová.

Do júla 2020 pôsobila ako riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je držiteľkou Zlatej medaily Medzinárodného roku rodiny i Čestného uznania OSN. Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie a sociálnej inklúzii. Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou mnohých knižných publikácií v oblasti ľudských práv. Verejnosti je známa aj zvyšovaním povedomia o spoločensky citlivých témach akými sú umelé prerušenie tehotenstva, migrácia a práva LGBTIQ+ komunít.

Pár týždňov pred nástupom do svojej funkcie prijala súčasná výkonná riaditeľka pozvanie do nášho podcastu NoPráve, kde okrem iného predstavila svoje okamžité zámery so Strediskom, prezradila, ako vnímala našu prácu počas jej pôsobenia v Správnej rade a čo pre ňu znamená pojem ľudskosť.

V našej sérii videí s názvom Na Prvú predstavujeme osobnosti ľudskoprávnej scény v prostredí mimo ich pracoviska. Predstavili sme Silviu Porubänovú, ktorá hovorila napríklad o výzvach, ktorým budeme čeliť v najbližších rokoch či prezradila, ktorého ľudskoprávneho problému by sa zbavila šibnutím čarovného prútika.