Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.snslp.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  • Farba kalendára je jediný prvok, ktorý slúži na rozoznanie kategórií – [Kritérium úspešnosti: 1.4.1, používanie farieb]
  • Pri nastavení veľkosti textu na 200 % nie sú viditeľné názvy udalostí v sekcii kalendár – [Kritérium úspešnosti: 1.4.4, zmena veľkosti textu]
  • Položky menu, ktoré sa zobrazujú hoverom myši sa nedajú pomocou klávesnice ESC zrušiť – [Kritérium úspešnosti 1.4.13, obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). – [Kritérium úspešnosti 2.4.4, účel odkazu (v kontexte)]

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti

Vyhlásenie bolo vypracované 4.3.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky.

Vyhlásenie bolo naposledy kontrolované 4.3.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@snslp.sk.

Správcom webového sídla je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.