Tlačové správy

Rok 2021

ReadSpeaker Počúvajte Dá sa rozmanitosť na pracovisku merať? Nový nástroj pre zamestnávateľov má veľké ambície 15.10.2021
ReadSpeaker Počúvajte Zvýhodňovanie očkovaných zákonom nemusí byť diskriminačné 27.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Zdravotná starostlivosť nie je otázkou presvedčenia 16.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Právo na pokojné zhromažďovanie nie je v demokratickej spoločnosti bezhraničné 08.09.2021
ReadSpeaker Počúvajte Rodičovský bonus je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou 25.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte Každý má právo na dostupné bývanie 24.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte 10 životov zachrániť nestačí 20.08.2021
ReadSpeaker Počúvajte Test diskriminácie a „zvýhodňovanie“ zaočkovaných osôb štátom 23.07.2021
ReadSpeaker Počúvajte Ľudskoprávne implikácie drogových politík 25.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Nevzatie na vedomie správy verejnej ochrankyne práv je prejavom neúcty k ochrane ľudských práv 07.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania 04.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv 03.05.2021
ReadSpeaker Počúvajte Právna úprava výberového konania sudcov najvyššieho správneho súdu slovenskej republiky nie je protiústavná ani diskriminačná 06.04.2021
ReadSpeaker Počúvajte Rozdielne tehotenské dávky ženám pracujúcim v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám 15.02.2021
ReadSpeaker Počúvajte Prihlásenie sa k viacerým národnostiam pri sčítaní obyvateľstva 05.02.2021
ReadSpeaker Počúvajte Stanovisko k medializovanému právnemu názoru na povinnosť zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom 21.01.2021

Rok 2020

ReadSpeaker Počúvajte List pre VšZP – podnet Eliška 22.12.2020
ReadSpeaker Počúvajte Vyjadrenie k aktuálnemu stavu v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách 09.12.2020
ReadSpeaker Počúvajte Výzva predsedovi vlády k zavedeniu prezenčnej formy vzdelávania na školách 27.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Verejná výzva konferencii biskupov Slovenska 26.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Vláda znevýhodňuje 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní 13.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Dôchodcovia sa nevedia dostať ku svojim dôchodkom pre chybu v opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 05.11.2020
ReadSpeaker Počúvajte Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má novú výkonnú riaditeľku 25.09.2020
ReadSpeaker Počúvajte Štartovacia mzda je v rozpore s ústavnou garanciou zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda 24.07.2020
ReadSpeaker Počúvajte Nesystematické a disproporčné zmeny legislatívy prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva 17.07.2020
ReadSpeaker Počúvajte Legislatívne snahy potláčať práva žien 18.06.2020
ReadSpeaker Počúvajte Zdravie musí byť chránené v čo najširšom možnom rozsahu 06.05.2020
ReadSpeaker Počúvajte SNSĽP vo svojej správe za rok 2019 poukazuje na nedostatky v ochrane ľudských práv na Slovensku 05.05.2020
ReadSpeaker Počúvajte Rómovia opätovne obeťami policajného násilia 29.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Poskytovanie zdravotnej starostlivosti má svoje pravidlá, aj v čase svetovej pandémie 28.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Medzinárodný deň Rómov ako príležitosť na oslavu rómskej kultúry 08.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Kritika podpisu koaličnej zmluvy v jej súčasnom znení 03.04.2020
ReadSpeaker Počúvajte Otvorený list – nedovoľme, aby nám vírus zobral našu ľudskosť 25.03.2020
ReadSpeaker Počúvajte Odmietanie prijatia Istanbulského dohovoru má reálne obete 14.02.2020
ReadSpeaker Počúvajte Získava mládež na školách informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví? 30.01.2020