Tlačové správy

Rok 2021

Ľudskoprávne implikácie drogových politík 25.05.2021
Nevzatie na vedomie správy verejnej ochrankyne práv je prejavom neúcty k ochrane ľudských práv 07.05.2021
Tehotné ženy by mali mať možnosť prioritného očkovania 04.05.2021
Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv 03.05.2021
Právna úprava výberového konania sudcov najvyššieho správneho súdu slovenskej republiky nie je protiústavná ani diskriminačná 06.04.2021
Rozdielne tehotenské dávky ženám pracujúcim v polícii, hasičskom zbore, zbore väzenskej a justičnej stráže a profesionálnym vojačkám 15.02.2021
Prihlásenie sa k viacerým národnostiam pri sčítaní obyvateľstva 05.02.2021
Stanovisko k medializovanému právnemu názoru na povinnosť zamestnancov preukazovať sa negatívnym testom 21.01.2021

Rok 2020

List pre VšZP – podnet Eliška 22.12.2020
Vyjadrenie k aktuálnemu stavu v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách 09.12.2020
Výzva predsedovi vlády k zavedeniu prezenčnej formy vzdelávania na školách 27.11.2020
Verejná výzva konferencii biskupov Slovenska 26.11.2020
Vláda znevýhodňuje 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní 13.11.2020
Dôchodcovia sa nevedia dostať ku svojim dôchodkom pre chybu v opatreniach na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 05.11.2020
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má novú výkonnú riaditeľku 25.09.2020
Štartovacia mzda je v rozpore s ústavnou garanciou zamestnanca na odmenu, ktorá nebude nižšia ako minimálna mzda 24.07.2020
Nesystematické a disproporčné zmeny legislatívy prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva 17.07.2020
Legislatívne snahy potláčať práva žien 18.06.2020
Zdravie musí byť chránené v čo najširšom možnom rozsahu 06.05.2020
SNSĽP vo svojej správe za rok 2019 poukazuje na nedostatky v ochrane ľudských práv na Slovensku 05.05.2020
Rómovia opätovne obeťami policajného násilia 29.04.2020
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti má svoje pravidlá, aj v čase svetovej pandémie 28.04.2020
Medzinárodný deň Rómov ako príležitosť na oslavu rómskej kultúry 08.04.2020
Kritika podpisu koaličnej zmluvy v jej súčasnom znení 03.04.2020
Otvorený list – nedovoľme, aby nám vírus zobral našu ľudskosť 25.03.2020
Odmietanie prijatia Istanbulského dohovoru má reálne obete 14.02.2020
Získava mládež na školách informácie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví? 30.01.2020