Správa o dodržiavaní ľudských práv

Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za predchádzajúci rok vydáva Stredisko každoročne, do 30. apríla.

Ide o súhrnnú správu poskytujúcu komplexný obraz o uplatňovaní vybraných ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Obsah správy je určený na základe viacerých kritérií:

Spoločenský diskurz:

Uplatňovanie vybraných ľudských práv alebo práv vybraných zraniteľných skupín rezonovalo v spoločenskom diskurze, v médiách či sociálnych sieťach. Napr. prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva.

Legislatívna činnosť vlády a parlamentu:

Uplatňovanie vybraných ľudských práv alebo práv vybraných zraniteľných skupín bolo ovplyvnené prijímaním nových právnych predpisov alebo politík. Napr. sociálne zabezpečenie vojačiek a policajtiek.

Dlhodobé problémy:

Uplatňovanie vybraných ľudských práv alebo práv vybraných zraniteľných skupín predstavuje dlhodobý a systematický problém. Napr. segregácia Rómskych detí vo vzdelávaní.

Systematická práca Strediska:

Uplatňovanie vybraných ľudských práv alebo práv vybraných zraniteľných skupín bolo predmetom systematickej práce Strediska v sledovanom období. Napr. negatívne vplyvy podnikateľskej činnosti na uplatňovanie ľudských práv.

Prehľad vydaných dokumentov:

ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2019
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2018
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2017
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2016
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2015
ReadSpeaker Počúvajte Správa o dodržiavaní ľudských práv za rok 2014

Anglický preklad vydaných Správ o ĽP si môžete pozrieť TU.