Monitorujeme dodržiavanie vašich práv,
podávame pomocnú ruku obetiam diskriminácie,
uskutočňujeme výskumy
a vzdelávame verejnosť.

snslp banner

Aktuality

22
okt

Pracovisko SNSĽP v Banskej Bystrici a Žiline – COVID automat

S účinnosťou od 25.10.2021 do odvolania v súvislosti s meniacim sa COVID automatom a vstupom okresu Banská Bystrica a Žilina do II. stupňa ohrozenia budú pracoviská bez možnosti prijímania osobných návštev. Z tohto dôvodu nebude možné podať podnet osobne.

Prosíme klientov a klientky, aby v prípade potreby využili telefonické kontakty, prípadné mailový kontakt, počas stránkových hodín daných pracovísk. Informácie o dostupnosti a spôsobu kontaktovania jednotlivých pracovísk nájdete v sekcii Kontakt. Naďalej bude možné pracoviská kontaktovať aj prostredníctvom pošty.

Pripomíname, že pracovisko Košice naďalej funguje v rovnakom obmedzenom režime.

22
okt

Rodová rovnosť na pracovisku má stále priestor na zlepšenie

Slávnostne sme spustili projekt na podporu rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Otváracia konferencia sa konala za účasti odbornej verejnosti a vystúpili na nej výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová, analytik Daniel Dujava z Inštitútu finančnej politky, filmový kritik Peter Konečný, zakladateľka organizácie RISOTO Ľubica Rozborová a výskumníčky Michaela Ujházyová a Radka Vicenová zo SNSĽP.

Východiskom projektu je napríklad fakt, že len 3,2% žien pracuje na manažérskej pozícii, či to, že prístup k lepšie plateným pracovným pozíciám je pre ženy veľmi obmedzený.

...

19
okt

Monitorujeme prebiehajúci legislatívny proces v NR SR k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović vyjadrila listom adresovaným poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky znepokojenie nad opakovanými pokusmi o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v súvislosti s prerokúvaným návrhom zákona o pomoci tehotným ženám. Od roku 2019 je to už tretíkrát, čo sa v tomto kontexte dostalo Slovensko pod kritiku Komisárky.

Opakované pokusy o obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva vytvárajú podľa Komisárky čoraz viac nepriateľské prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv na Slovensku, ktoré sa venujú otázkam sexuálnych a reprodukčných práv žien a rodovej rovnosti vo všeobecnosti.

...

Ďalšie aktuality

Naša činnosť

V rámci služieb bezplatnej právnej pomoci zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje účastníkov v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania. Na požiadanie fyzických alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy vydávame odborné stanoviská a nezávislé zisťovania. Poskytujeme aj iné služby, napríklad mediácia alebo sledovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu.

Viac informácií Potrebujem právnu pomoc

Uskutočňujeme výskumné aktivity zamerané na možnosť realizácie ľudských práv a diskriminačné praktiky s cieľom zabezpečiť objektívne dáta ako podklad pre stanoviská o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku, odporúčania verejným inštitúciám a ďalším relevantným aktérom v sledovaných oblastiach, vzdelávaciu činnosť a informačné kampane.

Viac informácií

V rámci napĺňania svojho mandátu monitorujeme a hodnotíme dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd. Svoje zistenia publikujeme v pravidelných správach, a to v Správe o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike, v alternatívnych správach ako i v stanoviskách vydaných pre potreby Organizácie spojených národov alebo iných zainteresovaných aktérov.

Viac informácií

Výchovno vzdelávacie aktivity realizujeme v rámci zákonného mandátu. Naše aktivity sú bezplatné, nakoľko sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Adresátmi našich vzdelávacích aktivít sú rôzne cieľové skupiny - dospelí ako aj deti a mládež

Viac informácií

Aktívne spolupracujeme s kľúčovými aktérmi verejného sektoru, akademickej obce a mimovládneho sektora. Do ďalších spoluprác by Stredisko chcelo pozvať siete združujúce zainteresované subjekty a občiansku spoločnosť na úrovni národnostných menšín a etnických skupín, náboženských skupín, agendy rodovej rovnosti, ženských hnutí, LGBT komunity, cudzincov a utečencov a pod. Cieľom tejto spolupráce by malo byť upozorňovať na témy a problémy, ktoré sú kľúčové pre jednotlivé komunity, sprostredkovať klientelu, pôsobiť ako poradný orgán pri tvorbe plánov činnosti, právnej pomoci, výskumu, monitoringu, vzdelávania a pod.

Viac informácií