Fotobanka - diskriminácia
17
jún

Rakúska právna úprava poskytovania prídavkov na deti bola diskriminačná

Vítame rozsudok Súdneho dvora (pdf) Európskej únie zo dňa 16.06.2022, v ktorom súd určil, že prispôsobenie rodinných prídavkov a rôznych daňových výhod, ktoré Rakúsko poskytuje pracovníkom v závislosti od štátu bydliska ich detí, je v rozpore s právom Únie.

Túto problematiku sme preskúmavali už v priebehu roku 2018. V tom čase sme prišli so záverom, že z pohľadu práva Európskej únie je neprípustné, aby výška vyplatených plnení osobám žijúcim na štátnom území jednotlivých členských štátov EÚ bola závislá od kúpnej sily miesta trvalého bydliska dieťaťa. Tým rakúska právna úprava vykazovala znaky nedodržania zásady rovného zaobchádzania.

Grafika s nápisom Moje ľudské práva
09
jún

Výsledky výtvarnej súťaže Moje ľudské práva

10. ročník súťaže Moje ľudské práva sme úspešne ukončili a porotcovia a porotkyne rozhodli o víťazoch.

Zapojilo sa 160 škôl a rukami nám prešlo až neuveriteľných 1 030 prác. Nesmierne sa tešíme záujmu škôl zapojiť sa do súťaže, ktorej hlavným cieľom je šíriť osvetu o ľudských právach. Umelecká súťaž ponúka možnosť učiteľom a učiteľkám hovoriť so žiakmi a žiačkami o nediskriminácii, rešpekte či tolerancii. Pri hodnotení si nevšímame len samotnú techniku spracovania, zaujíma nás aj to, ako deti vnímajú aktuálne dianie vo svete, ako vnímajú inakosť alebo ako si predstavujú slobodu, spravodlivosť, či mier.

Ilustračná fotka
09
jún

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2021

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2021, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2021 pokračoval v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala nezanedbateľný dosah na mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd. V neľahkých a komplikovaných časoch sa čoraz jasnejšie ukazovalo ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných ľudskoprávnych dosahov a dôsledkov.

Fotobanka s nápisom Research methods
08
jún

Aktuálne výzvy a metódy výskumu ľudských práv

V dňoch 1.-2. júna sa Stredisko zúčastnilo konferencie Research Methods and Measuring Human Rights in the European Union, ktorú organizovala FRA (Agentúra EÚ pre základné práva) s cieľom diskutovať o aktuálnych výskumných témach a o tom, ako v súčasnosti merať ľudské práva. Svoje skúsenosti prezentovali výskumníci a výskumníčky z FRA a európskych NHRI aj zástupcovia a zástupkyne akademického sektora.

Fotobanka - dve usmievavé ženy
07
jún

Rodová rovnosť v pracovnej oblasti podľa skúseností žien vo veku 50+

O rodovej rovnosti v pracovnej oblasti sme sa rozprávali so ženami nad 50 rokov v Žiline a Košiciach. Skupinové rozhovory sme realizovali v rámci širšieho mapovania skúseností s diskrimináciou v pracovnoprávnej oblasti v projekte Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Ako vnímajú rodovú rovnosť a jej premeny ženy, ktoré vstúpili na trh práce v deväťdesiatych rokoch či skôr?

Rozdiely v možnostiach kariérneho postupu pretrvávajú a stále vidieť na vedúcich pozíciách hlavne mužov. V niektorých firmách alebo sektoroch to pociťujú intenzívnejšie, menej to vnímajú ženy, ktoré pracujú v medzinárodných spoločnostiach.

Fotka Silvie Porubänovej s nápisom 17. máj, medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii
17
máj

Stojíme po boku LGBTI+ organizácií

Dnes slávime Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si každý rok 17.5 pripomíname na výročie dňa reklasifikácie homosexuality mimo zoznamu chorôb WHO od roku 1990.

Postaviť sa nenávisti a bojovať proti predsudkom nie je v podmienkach súčasnej spoločnosti nič ľahké. Pri tejto príležitosti sme sa preto rozhodli poslať otvorený list (pdf) organizáciám, ktoré aj napriek často nepriaznivým podmienkam prispievajú k zlepšeniu postavenia a ochrane práv LGBTI+ osôb na Slovensku a poďakovali im za to, že ich neúnavná práca dáva nádej pre mnohých LGBTI+ ľudí, ktorí sa vďaka ich podpore necítia sami.

Obálka publikácie
17
máj

Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako nástroj na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe

Pomohli sme partnerskej európskej sieti Equinet, združujúcej antidiskriminačné orgány v Európe, zorganizovať interaktívny webinár, ktorého hlavnou témou bola diskusia o dočasných vyrovnávacích opatreniach (DVO) v praxi. Webinár sa konal pri príležitosti vydania novej správy, ktorá sa zameriava na skúmanie DVO ako nástroja na boj proti štrukturálnej diskriminácii v Európe. Členka pracovnej skupiny Equinet Equality Law sa za Stredisko aktívne zapojila do procesu tvorby tejto správy a prispela skúsenosťami Strediska v oblasti prijímania DVO na vnútroštátnej úrovni, a zároveň bola členkou autorského kolektívu.

Grafika s nápisom Máte skúsenosť s nerovným prístupom k transrodovým osobám v pracovnej oblasti? Príďte nám o tom porozprávať v skupinovom rozhovore
06
máj

Skúsenosť s nerovným prístupom k transrodovým osobám

Realizujeme výskum pracovných podmienok a hľadáme transrodových ľudí so skúsenosťami s nerovnými podmienkami alebo neférovým správaním zamestnávateľa.

Skupinový rozhovor sa uskutoční ONLINE dňa 12. mája o 17.00 hod. Link na prihlásenie pošleme zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam. Registrovať sa môžete do 11. mája 2022.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára alebo nás kontaktujte emailom na ujhazyova@snslp.sk či telefonicky 02/321 118 30.

Ľudia v miestnosti na stretnutí sedia za stolom a diskutujú
02
máj

Rokovanie s Osobitnou predstaviteľkou generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov

V rámci oficiálnej návštevy Slovenska sme prijali dňa 2. mája 2022 delegáciu Osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Osobitná predstaviteľka rokovala s výkonnou riaditeľkou Strediska Silviou Porubänovou a zástupkyňami Strediska z úseku externej činnosti a medzinárodných vzťahov Zuzanou Pavlíčkovou a Katarínou Medľovou o hlavných výzvach v oblasti ochrany a podpory práv osôb utekajúcich na Slovensko pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.