02
jún

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien zverejnil záverečné odporúčania ohľadom Slovenska

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v máji 2023 preskúmal 7. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

30
máj

Oslávte s nami rozmanitosť zmeraním úrovne diverzity vo vašej firme alebo organizácii

Dnes oslavujeme deň diverzity, ktorého cieľom je ocenenie rôznorodosti našej spoločnosti a vyzdvihovanie potreby odzrkadľovania tejto reality aj v zložení pracovných kolektívov a vedenia spoločností a organizácií. Tak ako je rôznorodá naša spoločnosť, mali by byť rozmanité aj naše pracoviská.

26
máj

Hodnotenie implementácie Dohovoru proti mučeniu zo strany Slovenskej republiky

Výbor OSN proti mučeniu v máji 2023 preskúmal 4. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

25
máj

Pracovné raňajky na tému DVO a manažment diverzity na pracovisku

Chcete sa dozvedieť ako sa dajú navrhovať a realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov v regióne? Potrebujete bližšie informácie o službách, ktoré v oblasti pracovného poradenstva poskytuje Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja?

18
máj

Správa o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2022

Aj tento rok sme v rámci spoločnej iniciatívy partnerskej siete European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) vypracovali podrobnú správu a stave právneho štátu na Slovensku za predchádzajúci rok, ktorú ENNHRI predkladá Európskej komisii v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu ako spoločnú správu všetkých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v členských krajinách EÚ.

18
máj

Na stretnutí s World Justice Project sme predstavili náš monitorovací nástroj

V pondelok 15.5. sme sa stretli so zástupcami a zástupkyňami medzinárodnej organizácie World Justice Project, ktorí nás požiadali o expertnú konzultáciu pre European Union Subnational Justice, Governance and Rule of Law Indicators.

10
máj

Ako sa staviame k riešeniu problematiky nenávistných ideológií?

Predstavujeme vám výsledky analýzy a mapovania toho, ako sa v slovenskom mediálnom diskurze narába s problematikou nenávistných ideológií, a ako sa vytvára obraz o nenávistných ideológiách a či médiá venujú dostatočnú pozornosť kontextuálnemu zarámcovaniu týchto ideológií.

28
apr

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2022

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2022, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Predkladaná Správa za rok 2022 poskytuje objektívny a aktuálny obraz o stave dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a uvádza konkrétne a adresné odporúčania sledujúce zlepšenie stavu ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na území SR vrátane požiadavky dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania.

25
apr

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva vyzýva poslancov a poslankyne na odmietnutie novely zákona o rodnom čísle

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva, Dunja Mijatović, adresovala list poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky ohľadom situácie a ľudských práv LGBTI ľudí. V liste komisárka vyjadruje sklamanie nad tým, že po šiestich mesiacoch od teroristického útoku v októbri 2022 na Slovensku nenastal žiaden viditeľný pokrok, a že ľudské práva LGBTI ľudí sú ohrozené.