Ilustračný obrázok
02
feb

Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených podľa medzinárodných štandardov nie sú dostupné

Hoci existujú strategické dokumenty zamerané na rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením a deinštitucionalizáciu sociálnych služieb, tento proces na Slovensku nepostupuje dostatočne rýchlo. Preto sme realizovali výskum zameraný na dostupnosť komunitných foriem sociálnych služieb realizovaných terénnou a ambulantnou formou. Jeho výsledky poukazujú na výrazné regionálne rozdiely v priestorovej aj cenovej dostupnosti.

Ilustračná fotka
30
jan

Aké sú hlavné výzvy v oblasti práv LGBTI+ ľudí?

Dňa 30.1.2023 sme prijali pozvanie na výročnú konferenciu organizovanú mimovládnou organizáciou Iniciatíva Inakosť pod názvom inKonferencia´23. Na konferencii boli prestavené najnovšie výskumy v oblasti postavenia a práv LGBTI+ osôb na Slovensku, iniciatívy a aktivizmus organizácií občianskej spoločnosti a aktivity súkromného sektora v tejto oblasti.

Ilustračný obrázok
27
jan

Zdravotný stav nemôže byť prekážkou pre pridelenie sociálneho bytu

Klientka z Košíc sa na nás obrátila so žiadosťou, aby sme posúdili súlad podmienok na získanie sociálneho bytu pre dôchodcov, s ohľadom na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Klientke spolu s jej manželom mesto nepridelilo sociálny byt pre dôchodcov z dôvodu jej zdravotného stavu, resp. z dôvodu, že je dlhodobo liečená ambulantne ako psychiatrický pacient.

Vlajka transrodových osôb
24
jan

Prispeli sme k odbornej diskusii na tému postavenia transrodových osôb na Slovensku

Diskusia o postavení transrodových osôb bola dlhodobo v podmienkach Slovenskej republiky skôr tabu až sa v posledných rokoch stala súčasťou viac politického ako odborného diskurzu, a to na úkor rešpektu k právam a ľudskej dôstojnosti týchto osôb. Preto sme v septembri 2022 s potešením prijali pozvanie na konferenciu s názvom „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“, ktorá bola organizovaná na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.  

Obálka publikácie
10
jan

Médiá používajú pojem diskriminácia pomerne voľne

Akým spôsobom je problematika diskriminácie prezentovaná v mediálnom diskurze na Slovensku? To bolo cieľom našej výskumnej správy zameranej na to, ako médiá zobrazovali diskrimináciu v prvom polroku roku 2021. Išlo o obdobie, kedy sa diskriminácia pomerne často vo verejnej diskusii skloňovala kvôli prijímaným protipandemickým opatreniam.

23
dec

Vianočný a novoročný pozdrav

Vážené dámy, vážení páni,

v mene kolegýň a kolegov na Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva aj vo svojom mene si Vám dovoľujeme popriať príjemné a pekné prežitie vianočných sviatkov.

Taktiež sa chceme poďakovať za Vašu priazeň v uplynulom roku a prajeme Vám úspešný nový rok 2023.

S úctou Silvia Porubänová

21
dec

Spustili sme rule of law tracker!

Dňa 19. decembra 2022 sme zorganizovali konferenciu a okrúhly stôl, aby sme predstavili nástroj na monitorovanie stavu právneho štátu na Slovensku, vytvorený v spolupráci s Centrom pre medzinárodnoprávnu spoluprácu (CILC). Konferencia sa uskutočnila v hybridnej forme s možnosťou osobnej aj online účasti.

10
dec

Postavme sa za ľudské práva

Dnes je Medzinárodný deň ľudských práv, ktorým si pripomíname vyhlásenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Text, ktorý inšpiroval aj autorov národných ústav mnohých krajín sveta a stal sa základom nového odvetvia medzinárodného práva, v ktorého centre stojí ČLOVEK.

Všeobecná deklarácia ľudských práv inšpirovala mnohé zápasy za silnejšiu ochranu ľudských práv a pomohla im byť viac uznávanými. Práve dnes je dôležité postaviť sa za práva iných a pokračovať v našom úsilí o dosiahnutie väčšej slobody a rovnosti pre všetkých.

Konajme vo svojom každodennom živote, obhajujme svoje práva a práva iných, pracujme spoločne pre udržateľnejší, spravodlivejší a prosperujúci svet – pre túto generáciu aj pre tie, ktoré ešte prídu.

08
dec

Slávnostné odovzdávanie ocenení Roma Spirit 2022

Pred pár dňami sme sa zúčastnili slávnostného večera v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, počas ktorého boli udelené ocenenia Roma Spirit v siedmych kategóriách. Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením inšpiratívnych príbehov a aktivít, ktoré prinášajú riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá naša spoločnosť. Je nám nesmiernou cťou, že sme tento rok partnermi 14. ročníka tohto ocenenia.