Pracovná skupina Equinetu pre formovanie politík: Šíriť dobrú prax je dôležité

Aktuality

Dňa 04.03.2021 sme prezentovali prácu Strediska v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na stretnutí pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík.

Ochrana a podpora práva na zdravie a rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti je pre Stredisko prioritou, a to nie len vzhľadom na prebiehajúci pandémiu ochorenia COVID-19, ale aj vzhľadom na stav systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, kvalita zdravia slovenskej populácie a miera diskriminácia v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

Stredisko bude na stretnutí prezentovať nasledovné príklady dobrej praxe:

1.) krátky prieskum v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti súvisiacej s bezpečným umelým prerušením (výsledky možno nájsť v Správe o dodržiavaní ľudských práv za rok 2019 (pdf, 408 KB))

2.) analýza právnych predpisov (pdf, 496 KB) upravujúcich prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva

3.) advokačná činnosť v oblasti prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva voči Ministerstvu zdravotníctva SR (prostredníctvom účasti na legislatívnych procesoch), voči jednotlivým členom Národnej rady Slovenskej Republiky (listom) zo septembra 2020.

4.) reportovanie medzinárodným organizáciám o stave uplatňovania sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku

5.) poskytovanie právnej pomoci a služieb obetiam diskriminácie v prístupe k zdravotnej starostlivosti (prípad malej Elišky (pdf, 408 KB), pacientky s diagnózou SMA)