Inštitucionálna štruktúra ochrany základných ľudských práv na vnútroštátnej úrovni

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v rámci projektu s názvom Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu pripravilo štúdiu s názvom Inštitucionálna štruktúra ochrany základných ľudských práv v Slovenskej republike.

Projekt je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. (informácie o projekte na podstránke FRA).

Štúdia analyzuje inštitucionálnu štruktúru ochrany ľudských práv v Slovenskej republike prostredníctvom analýzy mandátov jednotlivých vnútroštátnych inštitúcií a orgánov verejnej moci.

V podmienkach Slovenskej republiky, každý jeden orgán verejnej moci je povinný reálne uplatňovať ľudské práva. Komplexný obraz o štruktúre ochrany základných práv v Slovenskej republike  teda v sebe zahŕňa od štátu nezávislé inštitúcie, ktorých primárnym poslaním je ochrana základných práv a slobôd, orgány verejnej moci, ktorým zákon výslovne zveruje kompetencie v oblasti ľudských práv, orgány verejnej moci a inštitúcie, ktoré zabezpečujú ochranu základných práv v rámci určitého mandátu a poradné orgány vlády, ktorých úlohou je presadzovať do štátnej politiky rôzne politiky, spojené s ľudskými právami.

Štúdia taktiež prináša informácie akým spôsobom sa jednotlivec môže obrátiť na tieto inštitúcie či orgány verejnej moci. Priestor je venovaný aj kľúčovému strategickému dokumentu v oblasti ochrany základných práv, a to konkrétne Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv. V závere sa štúdia venuje analýze charakteru mandátu vnútroštátnych inštitúcií v rámci štruktúry ochrany ľudských práv a záverečným odporúčaniam pre tieto inštitúcie.

Štúdia je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 2 MB) Štúdia je dostupná aj v anglickom jazyku (pdf, 2 MB)