Konferencia k projektu k rodovej rovnosti a zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života

Kalendár

Otváracia konferencia k projektu k rodovej rovnosti a zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života.

Okrúhly stôl: Rómska LGBT+

Kalendár

Zúčastnili sme sa okrúhleho stola na tému: Rómska LGBT+ menšina a viacnásobná diskriminácia. V rámci projektu „Roma LGBTI“ ho organizovali Ara Art, ZS Dyna a občianske združenie QUO VADIS. Cieľom je zvýšiť informovanosť a poukázať na problémy, ktoré rómsku LGBTI ako neviditeľnú menšinu sprevádzajú a diskutovať o možných riešeniach tohto problému.

Akadémia NHRI

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Akadémia NHRI

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Akadémia NHRI

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Akadémia NHRI

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.