Stretnutie pracovnej skupiny pre podnikanie a ľudské práva (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny pre podnikanie a ľudské práva (ENNHRI).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.

Fórum o integrácii 2022

Kalendár

Konferencia organizovaná Ligou pre ľudské práva bude zameraná na tému nenávistných prejavov a pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Konferencie sa zúčastnila za Stredisko Radka Vicenová, ktorá hovorila o nenávistných prejavoch vo verejnom priestore a monitoringu prípadov diskriminácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.