2022 Annual Review: TriPartite Partnership to Support National Human Rights Institutions Partners‘ Meeting

Kalendár

Stretnutie partnerov OHCH, GANHRI a UNDP na ktorom si vymeníme skúsenosti o podpore národných inštitúcií na ochranu ľudských práv s cieľom identifikovať výzvy a osvedčené postupy. Vytýčia sa taktiež vstupné body pre kľúčové záväzky v rámci týchto tematických priorít v roku 2023.

Konferencia Civic Actors in wars and peace

Kalendár

Zúčastňujeme sa konferencie, ktorej cieľom je zistiť, aké stratégie môžeme ako občianski aktéri použiť na riešenie nenávisti, polarizácie a extrémizmu v našich online aj offline komunitách v čase vojny aj mieru.

Stretnutie pracovnej skupiny Výskum a zber dát (EQUINET)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

Stretnutie OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku

Kalendár

Zúčastnili sme sa stretnutia OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku, kde sme vyjadrili podporu vzniku samostatnému záväznému dokumentu, ktorý by dostatočne vymedzil problém ageizmu a formuloval záväzky zmluvných štátov vrátane politík založených na dátach.

Stretnutie Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu (GANHRI)

Kalendár

Včera sme sa zúčastnili pracovného stretnutia Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu globálnej siete GANHRI.

Stretnutie pracovnej skupiny Výskum a zber dát (EQUINET)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.