Stretnutie OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku

Kalendár

Zúčastnili sme sa stretnutia OHCHR k otázke ochrany ľudských práv osôb vo vyššom veku, kde sme vyjadrili podporu vzniku samostatnému záväznému dokumentu, ktorý by dostatočne vymedzil problém ageizmu a formuloval záväzky zmluvných štátov vrátane politík založených na dátach.

Stretnutie Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu (GANHRI)

Kalendár

Včera sme sa zúčastnili pracovného stretnutia Výboru pre ľudské práva a klimatickú zmenu globálnej siete GANHRI.

Stretnutie pracovnej skupiny Výskum a zber dát (EQUINET)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.