Okrúhly stôl k téme Vzdelávanie proti extrémizmu

Kalendár

Je to v poradí už druhý okrúhly stôl, ktorý sa zameriava na dôležité momenty v agende prevencie proti extrémizmu, špeciálne zameranej na oblasť vzdelávania. Organizátorom je Centrum komunitného organizovania – CKO, Centrum pre výskum kultúry a etnicity – CVEK a Amnesty International Slovakia.

Festival ženských práv na FiF UK

Kalendár

Zúčastnili sme sa diskusie s názvom „Ženy v prvej línii klimatickej krízy: Feministické perspektívy a riešenia v hľadaní klimatickej spravodlivosti“ organizovanej FiF UK v Bratislave.

Predfórum k 3. svetovému fóru o ľudských právach

Kalendár

Národná rada pre ľudské práva v Maroku (CNDH) a Medzinárodné centrum pre podporu ľudských práv (CIPDH-UNESCO) budú v dňoch 17. – 18. februára 2023 v Rabate spoluorganizovať medzinárodné predfórum, ktoré bude predohra tretie vydanie svetového fóra o ľudských právach, ktoré sa očakáva v marci 2023 v Argentíne.

2022 Annual Review: TriPartite Partnership to Support National Human Rights Institutions Partners‘ Meeting

Kalendár

Stretnutie partnerov OHCH, GANHRI a UNDP na ktorom si vymeníme skúsenosti o podpore národných inštitúcií na ochranu ľudských práv s cieľom identifikovať výzvy a osvedčené postupy. Vytýčia sa taktiež vstupné body pre kľúčové záväzky v rámci týchto tematických priorít v roku 2023.

Konferencia Civic Actors in wars and peace

Kalendár

Zúčastňujeme sa konferencie, ktorej cieľom je zistiť, aké stratégie môžeme ako občianski aktéri použiť na riešenie nenávisti, polarizácie a extrémizmu v našich online aj offline komunitách v čase vojny aj mieru.

Stretnutie pracovnej skupiny Výskum a zber dát (EQUINET)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.