Školenie Diverzita a inklúzia

Kalendár

Na školení organizovanom pre signatárov Charty diverzity Slovensko sme prezentovali nastavovanie zamestnaneckých benefitov na podporu diverzity a rozdiely medzi diverzitu podporujúcimi a diskriminujúcimi benefitmi.

Inkonferencia

Kalendár

Dňa 30.1.2023 sme prijali pozvanie na výročnú konferenciu organizovanú mimovládnou organizáciou Iniciatíva Inakosť pod názvom inKonferencia ´23. Na konferencii boli prestavené najnovšie výskumy v oblasti postavenia a práv LGBTI+ osôb na Slovensku, iniciatívy a aktivizmus organizácií občianskej spoločnosti a aktivity súkromného sektora v tejto oblasti. Zástupkyňa Strediska v rámci svojho príspevku informovala o hlavných výzvach v oblasti práv LGBTI+ ľudí na Slovensku, činnosti Strediska v rôznych oblastiach jeho mandátu a plánované aktivity na rok 2023. 

Stretnutie pracovne skupiny Equality law (EQUINET)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny Equinet Equality law.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

Stretnutie pracovnej skupiny pre Rovnosť pohlaví (EQUINET)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny Equinet pre Rovnosť pohlaví (Gender Equality).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

Stretnutie pracovnej skupiny Policy formation (Equinet)

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti národných inštitúcií pre ľudské práva.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv

Kalendár

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. Viac info je zverejnené v Aktualite.

Príspevok na konferencii

Kalendár

Zúčastnili sme sa konferencie „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“, kde sme poukázali na legislatívne návrhy z roku 2021, ktorých zámerom bolo obmedzovanie právneho uznania rodovej identity v rozpore s právami transrodových ľudí na Slovensku.


Konferenciu organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.