Stretnutie na vysokej úrovni: Odporúčanie Rady Európy pre rozvoj a posilnenie národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv

Kalendár

Dňa 27. apríla 2021 sme sa zúčastnili druhej časti stretnutia na vysokej úrovni organizovaného Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a Nemeckým predsedníctvom vo Výbore ministrov Rady Európy.

Cieľom stretnutia je diskutovať o pripravovanom odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy pre rozvoj a posilnenie inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI).

Viac informácií o stretnutí možno nájsť na stránke ENNHRI.

Stretnutie na vysokej úrovni: Odporúčanie Rady Európy pre rozvoj a posilnenie národných inštitúcií pre ľudské práva

Kalendár

Dňa 26. apríla 2021 sme sa zúčastnili stretnutia na vysokej úrovni organizovaného Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a Nemeckým predsedníctvom vo Výbore ministrov Rady Európy.

Cieľom stretnutia je diskutovať o pripravovanom odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy pre rozvoj a posilnenie inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI).

Viac informácií o stretnutí možno nájsť na stránke ENNHRI.

Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť

Kalendár

Stredisko sa zúčastnilo okrúhleho stolu organizovaného Americkou obchodnou komorou na Slovensku na tému „Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť.

Cieľom podujatia bolo v neformálnej atmosfére diskutovať o umelej inteligencii ako o potenciálnom riešení pre efektívnu verejnú správu, slovenské zdravotníctvo, ľudskú spoločnosť, ako aj o technológii vhodnej v boji s dezinformačnými médiami. Diskusiu viedla pani Alžbeta Krausová, právnička, lektorka, odborníčka na právne aspekty vo vzťahu k novým technológiám a členka expertných skupín pri Európskej komisii a OECD s cieľom zamerať sa na etické aspekty umelej inteligencie a jej dopade na ľudskú spoločnosť v spomínaných oblastiach.

Rozporové konanie k legislatívnemu konaniu LP/2020/627

Kalendár

Rozporové konanie k zásadnej pripomienke do legislatívneho konania LP/2020/627: legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.