Stretnutie ÚSVRK

Kalendár

Stretnutie ÚSVRK k implementácii akčného plánu k Stratégii inklúzie Rómov. Počas roka sa Stredisko zúčastňuje na príprave viacerých vnútroštátnych politík v oblasti ľudských práv a nediskriminácie, vrátane jednotlivých akčných plánov slúžiacich pre implementáciu Stratégie pre integráciu Rómov do roku 2030.

Tréning pre národné inštitúcie pre ľudské práva

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Tréning pre národné inštitúcie pre ľudské práva

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Tréning pre národné inštitúcie pre ľudské práva

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Tréning pre národné inštitúcie pre ľudské práva

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.

Tréning pre národné inštitúcie pre ľudské práva

Kalendár

Akadémia NHRI združuje pracovníkov na vysokej a strednej úrovni z národných inštitúcií pre ľudské práva (NHRI), aby im poskytla praktické školenie zamerané na riešenie konkrétnych výziev, ktorým NHRI pri svojej práci čelia.