Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv

Kalendár

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. Viac info je zverejnené v Aktualite.

Príspevok na konferencii

Kalendár

Zúčastnili sme sa konferencie „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“, kde sme poukázali na legislatívne návrhy z roku 2021, ktorých zámerom bolo obmedzovanie právneho uznania rodovej identity v rozpore s právami transrodových ľudí na Slovensku.


Konferenciu organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského.

Stretnutie pracovnej skupiny pre podnikanie a ľudské práva (ENNHRI)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny pre podnikanie a ľudské práva (ENNHRI).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.