Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu

Kalendár

Pracovná skupina pre umelú inteligenciu, ktorej cieľom je
transponovať príslušné smernice upravujúce umelú inteligenciu a jej
dopady na základné práva a slobody.

Diskusia organizovaná portálom Euractiv

Kalendár

Diskusia o perspektívach feministickej diplomacie v regióne centrálnej a
východnej Európy a na Slovensku (Prospects of Feminist Diplomacy for CEE
and Slovakia)

Výročný seminár ECRI

Kalendár

ECRI výročný seminár pre orgány pre rovné zaobchádzanie na tému ochrany a podpory ľudských práv LGBTI osôb (ECRI Annual Seminar with Equality Bodies: Joining Forces to Promote and Protect Human Rights of LGBTI Persons)

Webinár Medzinárodnej organizácie práce

Kalendár

Webinár Medzinárodnej organizácie práce o rodovo-citlivej podpore žien
v biznise (Training Equitably Gender – sensitive approaches for supporting women in business)

Webinár organizovaný Nadáciou Validity a Fórum za lidská práva

Kalendár

Webinár organizovaný Nadáciou Validity a Fórum za lidská práva (CZ) prezentujúci štúdiu v oblasti deinštitucionalizácie starostlivosti o osoby so zdravotným znevýhodenením či seniorov a seniorky.

Účasť na okrúhlom stole s predsedom a zástupcami Švédskeho parlamentu

Kalendár

Účasť na okrúhlom stole s predsedom a zástupcami Švédskeho parlamentu a zástupcami občianskej spoločnosti k problematike ochrany právneho štátu.