Zdravotný stav nemôže byť prekážkou pre pridelenie sociálneho bytu

Aktuality

Klientka z Košíc sa na nás obrátila so žiadosťou, aby sme posúdili súlad podmienok na získanie sociálneho bytu pre dôchodcov, s ohľadom na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. Klientke spolu s jej manželom mesto nepridelilo sociálny byt pre dôchodcov z dôvodu jej zdravotného stavu, resp. z dôvodu, že je dlhodobo liečená ambulantne ako psychiatrický pacient.

Mesto sa tak rozhodlo aj napriek tomu, že podľa vyjadrenia jej ambulantnej psychiatričky je jej stav dlhodobo stabilizovaný a z psychiatrického hľadiska nevidí žiadnu príčinu alebo prekážku, pre ktorú by jej nemohol byť pridelený byt pre dôchodcov.

Z tohto dôvodu sme sa obrátili na Okresnú prokuratúru Košice 1, ktorej sme doručili podnet na preskúmanie zákonnosti týchto podmienok. Krajská prokuratúra, ktorej bol prípad postúpený, podala tzv. Protest prokurátora, v ktorom mestu Košice navrhla zrušenie sporného nariadenia, čomu mestské zastupiteľstvo vyhovelo.

Posúdenie zdravotného stavu ako podmienka na získanie sociálneho bytu má svoje odôvodnenie, najmä pri prideľovaní bezbariérových bytov. Avšak tak podľa nášho názoru, ako aj podľa názoru Krajskej prokuratúry, zdravotný stav nemôže byť prekážkou pri prideľovaní iných typov sociálnych bytov a sociálnych služieb. Veríme totiž, že každý človek, či chorý, či zdravý, si zaslúži dôstojnosť a rovnaké zaobchádzanie.

Znenie uznesenia si môžete prečítať na stránke mesta Košice.

ReadSpeaker Počúvajte