Zaslali sme list poslankyniam a poslancom NRSR k pripravovanému zákonu o odškodnení obetí nezákonných sterilizácií

Aktuality

Stredisko vníma pozitívne návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, ktorý prešiel v máji Národnej rade Slovenskej republiky (NRSR) v prvom čítaní,  ako signál dištancovania sa od vážnych porušení ľudských práv najmä rómskych žien. Dávame však do pozornosti jeho viaceré vážne nedostatky, ktoré navrhujeme odstrániť v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu.

Poslankyniam a poslancom, ktorí sú členkami a členmi výborov NRSR, ktorým bol návrh zákona pridelený na prerokovanie, sme preto zaslali list s  pripomienkami, ktoré podľa nás zabezpečia, aby bol odškodňovací mechanizmus prístupný, netraumatizujúci, v praxi vykonateľný a teda naozaj zabezpečil spravodlivosť, na ktorú mnohé ženy čakajú už desiatky rokov. Našimi pripomienkami sa snažíme tento mechanizmus posilniť a vyhnúť sa viacerým aplikačným problémom, s ktorými sa napríklad stále stretávajú obete nezákonných sterilizácií v Českej republike (link na stránku Rady Európy).

Poslancom a poslankyniam navrhujeme aby:

  • zvýšili sumu odškodnenia z 5000 eur na 10 000 eur,
  • predĺžili lehotu na podávanie žiadostí z dvoch na päť rokov,
  • o odškodnení rozhodovalo Ministerstvo spravodlivosti SR, namiesto Ministerstva zdravotníctva SR,
  • v zákone bola zakotvená tzv. fikcia nezákonnej sterilizácie, teda predpoklad, že sterilizácia bola žiadateľke vykonaná v rozpore s právom, až pokiaľ štát nedokáže opak,
  • podávanie žiadosti a informácie o odškodňovaní boli dostupné aj v jazykoch národnostných menšín a štát zrealizoval informačnú kampaň o mechanizme odškodnenia.
Celé znenie nášho listu s pripomienkami a ich odôvodnením si môžete prečítať na nasledovnom linku (pdf, 226 KB)

Pripájame sa týmto k výzve Komisárky Rady Európy pre ľudské práva nezmeškať túto historickú príležitosť a konečne zabezpečiť spravodlivosť pre obete nezákonných sterilizácií pomocou mechanizmu, ktorý bude efektívne spĺňať potreby samotných obetí (link na stránku Rady Európy).

Vyzývame preto, aby poslanci a poslankyne zohľadnili expertné pripomienky Strediska, Verejného ochrancu práv (link na stránku slov-lex.sk) a mimovládnej organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva, ktorá sa dlhodobo venuje problematike nezákonných sterilizácií rómskych žien (link na stránku Poradne) počas prerokovania návrhu zákona na prebiehajúcej schôdzi NRSR.