Šikana na školách nemá miesto

Aktuality

V obci Miloslavov sme sa stali svedkami správania sa, ktoré je absolútne neprípustné nielen v školskom prostredí, ale aj v súkromí. Takéto formy správania sa medzi maloletými majú vplyv na ich zdravý vývoj, život a budúcnosť vzhľadom k agresivite a intenzite konania.

Škola predstavuje významnú úlohu v živote všetkých detí. Očakáva sa, že v nej získajú nielen nové vedomosti a poznatky, ale aj návody, ako sa vysporiadať s negatívnymi zážitkami, a ako čeliť šikanovaniu. Prejavy rôznorodého násilia totiž čoraz častejšie prenikajú aj na pôdu škôl. Stredisko preto pripravilo edukačný leták, ktorý prináša základné informácie pre žiakov a žiačky o tom, čo je šikana a kyberšikana, a ponúka praktické nástroje prevencie a intervencie.

Stredisko od roku 2017, kedy do svojho vzdelávacieho programu zaviedlo tému Šikana, kyberšikana, dlhodobo spolupracuje so základnými a strednými školami, pedagógmi a ďalšími dospelými cieľovými skupinami, upozorňuje na problematiku šikany, kyberšikany prostredníctvom vzdelávacích a modelových aktivít , pričom takmer každý kolektív vykazuje prvky šikany a kyberšikany. Šírením osvety sa snažíme eliminovať jej negatívne prejavy už v jej začiatkoch, prípadne už jej samotný výskyt a dopady. Stredisko zastáva názor, že prevencia na školách je dôležitou a nevyhnutnou súčasťou prípravy na život v online prostredí, avšak nemožno sa spoliehať len na úlohu škôl a školských zariadení.

Je to úloha predovšetkým rodičov dbať na bezpečnosť svojich detí v online prostredí. Stredisko oceňuje školy, ktoré v záujme bezpečnosti organizujú online vzdelávacie aktivity pre rodičov so zameraním na šikanu, kyberšikanu a bezpečnosť používania sociálnych sietí. Avšak musíme konštatovať, že ich počet je príliš nízky vzhľadom k nástrahám, ktoré online prostredie ponúka a množstvu prípadov, hoci mnohé z nich sú skryté a obeť sa so svojimi negatívnymi skúsenosťami nechce obrátiť na dospelú osobu so žiadosťou o pomoc pri jej riešení. Venovať sa bezpečnosti detí by mala byť priorita a samozrejmosť, nie riešiť ju až v čase, keď vznikne problém, ktorý môže mať dopad na život a zdravie detí a mládeže.

Stredisko apeluje na základné školy, stredné školy a školské zariadenia, rodičov, ale aj verejnosť, aby si všímali svoje deti a komunikovali s nimi otvorene a zároveň citlivo, vzdelávali sa v tejto téme a aktívne sa podieľali na eliminácii rizík spojených s používaním sociálnych sietí a internetu aj v spolupráci so školami.

V prípade, ak máte záujem o uskutočnenie vzdelávacej aktivity na vašej škole prezenčne alebo online, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu vzdelavanie@snslp.sk

Leták (na stiahnutie) (pdf, 2,12 MB) Odporúčania a rady pre rodičov a pre školy (pdf, 24,4 MB)