Sexuálne obťažovanie na pracovisku (reportáž)

Aktuality

Podľa Agentúry FRA až 55 % žien v Európskej únii zažilo sexuálne obťažovanie a jedna z desiatich žien bola sexuálne obťažovaná alebo prenasledovaná prostredníctvom nových technológií. Pôvod tohto správania nachádzame v rodových stereotypoch a sexizme, ktoré môžu byť dôvodom na ďalšie formy demoralizujúceho násilia postihujúceho nielen obete, ale aj ich rodinných príslušníkov. Aj keď je diskriminácia vo forme sexuálneho obťažovania zakázaná, naďalej je prítomná vo všetkých oblastiach života.

Pozrite si reportáž RTVS (začiatok od 32:50) o spôsoboch ako sa zachovať, ak máte skúsenosť so sexuálnym obťažovaním.

V roku 2021 sme vydali publikáciu (pdf, 8 MB), kde sme zmapovali a zanalyzovali, akým spôsobom je problematika sexuálneho obťažovania prezentovaná vo verejnom mediálnom diskurze na Slovensku. Vydali sme aj stručný prehľad právnej úpravy (pdf, 1,19 MB) sexuálneho obťažovania vo vybraných krajinách s akcentom na komparáciu slovenskej a českej právnej úpravy.

10 zásad pomoci (pdf, 637 KB) – ponúkame 10 základných otázok, na ktoré je dobré poznať odpoveď pri rozhodovaní sa o ďalšom postupe, ako riešiť obťažovanie alebo sexuálne obťažovanie na pracovisku. Výstup je vo forme plagátu, ktorý si môžete vytlačiť.