Právna úprava výberového konania sudcov Najvyššieho správneho súdu SR nie je diskriminačná

Aktuality

Vyjadrili sme sa k možnej diskriminácii sudcov právneho kolégia Najvyššieho správneho súdu SR, ktoré namietalo, že právna úprava, ktorá upravuje spôsob obsadenia miest sudcov Najvyššieho správneho súdu, predstavuje ich diskrimináciu. Podľa nášho právneho názoru je zmienená právna úprava v súlade s ustanoveniami a zákonné podmienky výberového konania majú svoje opodstatnenie a považujeme ich za legitímne.

Pri akomkoľvek výberovom konaní musí byť zohľadnená podstata výberového konania a princíp rovnosti príležitostí. V prípade výberového konania na pozície sudcov je obzvlášť dôležité, aby boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Podľa nášho názoru by mali mať všetci uchádzači a uchádzačky, ktorí splnili zákonom stanovené podmienky rovný prístup k výberovému konaniu. Keďže pozícia sudcu Najvyššieho správneho súdu SR nepatrí medzi chránené diskriminačné dôvody, splnenie týchto podmienok platí rovnako pre sudcov Správneho kolégia Najvyššieho správneho súdu SR, ako pre všetkých ostatných kandidátov a kandidátky

Viac si môžete prečítať v našom odbornom vyjadrení (pdf, 504 KB).