Pracovné raňajky na tému DVO a manažment diverzity na pracovisku

Aktuality

Chcete sa dozvedieť ako sa dajú navrhovať a realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti Rómov v regióne? Potrebujete bližšie informácie o službách, ktoré v oblasti pracovného poradenstva poskytuje Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja? V spolupráci s Agentúrou práce BBSK a Človekom v ohrození Vás pozývame na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity na pracovisku.

Stretnutie sa bude konať dňa 28. 09. 2023 v čase od 8.30 do 12.30 v priestoroch hotela Bélier v Prešove.

Podujatie je financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (LKDI03017). Projekt realizujú Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskym partnerom Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov, prípadne na našej podstránke k prebiehajúcim projektom.

Na podujatie sa môžete prihlásiť zaslaním emailu na pavlickova@snslp.sk