Pozývame zamestnávateľov na seminár o DVO a manažmente diverzity

Aktuality

Pozývame zamestnávateľov na seminár na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít), ktorý sa bude konať dňa 8.11.2022 v čase od 9.00 do 13.00 v priestoroch Hotela Apollo v Bratislave.

Podujatie je financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt realizujú Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskym partnerom Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.

Počet účastníkov a účastníčok semináru je limitovaný, svoju účasť potvrďte prosím registráciou na: https://forms.office.com/r/FbenSye35h

Program podujatia je dostupný na čítanie aj stiahnutie (pdf, 1 MB)