Podporujeme prijatie medzinárodného dohovoru o právach starších

Aktuality

Stredisko je jedným z 25 signatárov spoločného stanoviska národných ľudskoprávnych inštitúcií, ktoré upozorňuje na nedostatočnú ochranu starších ľudí v aktuálnych ľudskoprávnych dokumentoch a vyzýva na začatie tvorby medzinárodného dohovoru na ochranu práv starších.

Stanovisko bolo prezentované na 14. zasadnutí Open-ended working group on ageing (OEWGA) založenej OSN, ktoré sa koná 20.-24. mája v New Yorku. Ako nedostatky v súčasných štandardoch boli identifikované napríklad slabá ochrana pred vekovou diskrimináciou, ochrana pred násilím, zanedbávaním a zneužívaním, otázky autonómie a nezávislosti, dlhodobej a paliatívnej starostlivosti či vzdelávania. O potrebe nového dohovoru sa vedú diskusie už dlhodobo, Stredisko preto opätovne zdôrazňuje dôležitosť ochrany práv starších, ktoré v súčasnosti nie sú inými dokumentami dostatočne pokryté.

Témami tohtoročného zasadnutia, na ktorom sa zúčastňujú národné ľudskoprávne inštitúcie spolu s mimovládnymi organizáciami a stálym zastúpením členských štátov v OSN, sú Dostupnosť, infraštruktúra a prostredie a Participácia na verejnom živote a rozhodovacom procese. Okrem panelových diskusií sa tieto témy budú detailne preberať počas vedľajších podujatí, na ktorých budú mimovládne organizácie prezentovať príklady dobrej praxe. Tešíme sa aj na diskusiu o tom, ako môžu národné ľudskoprávne inštitúcie prispieť k ochrane a podpore práv ľudí vo vyššom veku. Niektoré z podujatí môžete sledovať online na https://webtv.un.org/en/schedule

Celé stanovisko GANHRI v anglickom jazyku si môžete prečítať tu