Podali sme nezávislé stanovisko Ústavnému súdu SR

Aktuality

Stredisko predložilo svoje nezávislé stanovisko (tzv. amicus curiae) Ústavnému súdu Slovenskej republiky k návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR týkajúceho sa absencie právnej ochrany párov rovnakého pohlavia z dôvodu legislatívnej nečinnosti Národnej rady Slovenskej republiky.

Stredisko dlhodobo poukazuje na porušovanie práv a diskrimináciu LGBTI+ ľudí na Slovensku. Z pozície nezávislej inštitúcie je cieľom jeho podania predniesť Ústavnému súdu argumenty a informácie, ktoré by mu mohli napomôcť v rozhodovacom procese, a to pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti a odbornosti.

V predloženom stanovisku Stredisko argumentuje, že súčasným stavom absencie právneho rámca uznania a ochrany párov rovnakého pohlavia v Slovenskej republike dochádza k neplneniu pozitívneho záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z čl. 8 Dohovoru a neoprávnenému zásahu do práva na ochranu súkromného a rodinného života podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy. Súčasný právny stav zároveň vytvára všetky predpoklady na konštatovanie porušenia zákazu diskriminácie podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy v spojení s čl. 19 ods. 2 Ústavy a čl. 14 Dohovoru v spojení s čl. 8 Dohovoru.

Stanovisko je dostupné na stiahnutie a prečítanie (pdf, 369 KB)