Počas študijnej návštevy v Nórsku sme načerpali inšpirácie v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín a manažmentu diverzity

Aktuality

V dňoch 22. až 25.5.2023 sme v rámci implementácie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov vycestovali na študijnú návštevu do Osla, ktorú nám pomohol zrealizovať náš nórsky partner mimovládna organizácia Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Na študijnú cestu sme pozvali aj zástupcov zamestnávateľov, konkrétne Agentúru práce Banskobystrického samosprávneho kraja, Adient, Whirpool, Tesco a lokálneho zamestnávateľa z Lučenca Jedáleň u Duška.

Cieľom študijnej cesty bolo oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe pri zamestnávaní znevýhodnených skupín obyvateľov prostredníctvom vyrovnávacích opatrení a cielených programov, ako aj v oblasti manažmentu diverzity. V rámci programu sme navštívili zamestnávateľov z gastrosektora (Erlik Coffee a Cousins bistro), verejnoprávneho zamestnávateľa (verejnoprávna televízia a rozhlas NRK) a maloobchodu (IKEA a COOP Mega). Prezentované opatrenia sa zameriavajú najmä na zamestnávanie migrantov a migrantiek, utečencov a utečenkýň a osôb so zdravotným znevýhodnením, avšak sú inšpiratívne aj pre zamestnávanie iných znevýhodnených skupín na trhu práce.

V rámci študijnej návštevy sme zároveň prezentovali náš projekt a jeho doterajšie výstupy a diskutovali so zástupcami zamestnávateľov o možnostiach prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení v ich spoločnostiach a firmách s cieľom zvýšenia zamestnanosti Rómov a ich inklúzie na pracovisku.

O ceste sme informovali aj v našom blogu na tému Nórske inšpirácie alebo lekcia z rozmanitosti.