O využívaní DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómok sme diskutovali v Banskej Bystrici

Aktuality

Dňa 13. júna 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo pracovné raňajky na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku v Banskej Bystrici. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupcovia a zástupkyne rôznych aktérov v oblasti zamestnávania, vrátane úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Lučenci a Zvolene, občianskej spoločnosti, Banskobystrického samosprávneho kraja, zamestnávateľov, občianskej spoločnosti a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Diskutovali sme o podstate inštitútu dočasných vyrovnávacích opatrení a úlohe Strediska pri ich nastavovaní a vyhodnocovaní. Venovali sme sa aj výzvam, ktorým čelia zamestnávatelia pri zamestnávaní Rómov a Rómok a spôsoboch podpory diverzity na pracoviskách. Účastníkom a účastníčkam sme prezentovali príklady dobrej praxe, ako aj inšpirácie z našej študijnej cesty v Nórsku. Napokon sme predstavili služby Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti pracovného poradenstva a podpory zamestnávania Rómov a Rómok v regióne Banskobystrického samosprávneho kraja.

Pracovné raňajky boli realizované v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.