Informácie o poskytovaní právnej pomoci osobám, ktoré prichádzajú z Ukrajiny