Blížime sa k naplneniu projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Aktuality

Projekt, ktorý spoločne implementujeme v období od septembra 2021 do apríla 2024, sa pomaly blíži k svojmu koncu. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Dňa 13.3.2024 Stredisko v spolupráci s partnerskými organizáciami Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja a organizáciou MiA spoluorganizovali v Bratislave záverečnú konferenciu projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Na záverečnej konferencii sme predstavili výsledky a výstupy nášho projektu, vrátane praktického manuálu pre zamestnávateľov, ako prijímať a nahlasovať DVO, inšpirácií načerpaných počas študijnej cesty do Nórska v máji 2023 alebo prácu Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti zamestnávania Rómov a Rómok. Vďaka nášmu nórskemu partnerovi organizácii MiA sme na konferencii predstavili dobrú prax v oblasti zamestnávania znevýhodnených skupín z Nórska.

Zástupcovia a zástupkyne firiem Tesco Stores SR, Adient Slovakia a dm drogerie markt Slovensko prezentovali svoje skúsenosti so zamestnávaním znevýhodnených skupín a to aj formou dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré boli nahlásené Stredisku počas implementácie projektu. Zástupca Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky na konferencii predstavil potenciál dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti podpory a zvyšovania vzdelávania Rómov a Rómok.

Záverom konferencie sme pre účastníkov a účastníčky zorganizovali krátky informačný workshop zameraný na podporu v procese nahlasovania a vyhodnocovania prijatých dočasných vyrovnávacích opatrení, ktorý odborne viedol zástupca Strediska.

V rámci projektu pripravuje aktuálne finalizujeme posledné aktivity a výstupy, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.