Aké sú možnosti riešenia diskriminácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?

Aktuality

Pripravili sme manuál o tom, ako riešiť prípady diskriminácie a porušení ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Slúži širokej verejnosti, verejným inštitúciám alebo zdravotníckych pracovníkom a pracovníčkam. V manuáli môžu nájsť prehľad inštitúcií a orgánov, ktoré plnia úlohy v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a nediskriminácie v oblasti zdravotnej starostlivosti, a na ktoré sa možno v prípade potreby obrátiť. Súčasťou tohto prehľadu sú aj prípadové štúdie s konkrétnymi situáciami, ktoré dané inštitúcie vo svojej pôsobnosti v minulosti riešili.

V úvode publikácia približuje aj teoretický rámec a obsah práva na zdravie ako ľudského práva. Úloha pripraviť a publikovať predkladaný materiál Stredisku vyplýva z Akčného plánu Prioritnej oblasti Zdravie k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024. Z tohoto dôvodu sa zameriava hlavne na právo na zdravie a ochranu pred diskrimináciou Rómov a Rómok. Manuál obsahuje aj východiskové základné informácie o stave ochrany práva na zdravie a jeho najčastejších porušení, s ktorými sa stretávajú na Slovensku Rómovia a Rómky, a osobitne Rómovia a Rómky žijúci v marginalizovaných komunitách.

Tento manuál je zároveň základom pre ďalšie aktivity, ktoré majú za cieľ posilňovať postavenie Rómov a Rómok a podporiť nahlasovanie prípadov diskriminácie a iných porušení práv v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Môže však slúžiť ako návod možných riešení diskriminácie a porušení ľudských práv v oblasti zdravia pre všetkých a všetky, vrátane iných znevýhodnených skupín.

Manuál je dostupný na stiahnutie a čítanie (pdf, 3 MB)