Aké formy nenávistných prejavov sa vyskytujú na sociálnych sieťach?

Aktuality

Na Stredisku veľmi citlivo a so znepokojením vnímame neúnosnú mieru explicitnej, ale aj skrytej nenávisti, už dlhodobo prítomnej vo verejnej debate. 

Hlavným zámerom nedávno publikovanej správy Strediska Nenávistný jazyk na politických facebookových profiloch je ukázať, že nenávistné prejavy majú množstvo podôb. Aj tie na prvý pohľad menej radikálne alebo až nezávadné, ktoré nie sú postihnuteľné Trestným zákonom alebo Občianskym zákonníkom a sú stále chránené slobodou prejavu, môžu byť urážlivé a zraňujúce.

Vychádzajúc z analýzy takmer deväťtisíc facebookových statusov a komentárov na 44 najpopulárnejších facebookových politických profiloch priniesla spomínaná výskumná správa niekoľko závažných pozorovaní. Tým hlavným bolo potvrdenie toho, čoho sme sa najviac obávali – že nenávisť je prítomná všade.

Samotná publikácia je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 14 MB) Krátke zhrnutie si môžete prečítať aj v blogu pre sme.sk (príspevok) O nenávistných prejavoch sme debatovali so zaujímavými hosťami (podcast)