Pracovné raňajky na tému DVO a manažment diverzity v Košiciach

Aktuality

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažment diverzity na pracovisku, ktoré sa budú konať dňa 11.4.2024 v čase od 9.00 do 11.30 v priestoroch Hotela Crystal v Košiciach.

Pracovné raňajky spoluorganizujú Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja a nezisková organizácia Človek v ohrození. Komunikačným partnerom podujatia je Americká obchodná komora v SR.

Podujatie je financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (LKDI03017). Projekt realizujú Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskym partnerom Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet.

Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov, prípadne na našej podstránke k prebiehajúcim projektom.