Konferencia: Sú deti (len) naša budúcnosť?

Kalendár

Konferencia Nadácie otvorenej spoločnosti  na podporu demokratického prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a prácou so Žiackymi školskými radami.

45. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

27. zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

29. zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktorého členom sme aj my.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Fórum o integrácii 2022

Kalendár

Konferencia organizovaná Ligou pre ľudské práva bude zameraná na tému nenávistných prejavov a pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Konferencie sa zúčastnila za Stredisko Radka Vicenová, ktorá hovorila o nenávistných prejavoch vo verejnom priestore a monitoringu prípadov diskriminácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine.