Okrúhly stôl k implementácii stratégie pre rovnosť LGBTIQ osôb

Aktuality

Dnes sme sa zúčastnili online podujatia Equinet: Spolu silnejší – okrúhly stôl k implementácii stratégie rovnosti LGBTIQ osôb.

V novembri 2020 bola prezentovaná publikácia Európskej komisie Stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na rok 2020 – 2025, ktorá má zabezpečiť presadzovanie rovnosti lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, nebinárnych, intersexuálnych a queer osôb v EÚ a zaručiť, aby mohli byť sami sebou a cítili sa bezpečne.

Diskriminácia LGBTIQ osôb sa vyskytuje vo všetkých fázach života – v zamestnaní, v škole, či pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Spoločne by sme sa mali usilovať o rovnosť LGBTIQ osôb, aby sa mohli plne podieľať na spoločenskom živote.