22
okt

Pracovisko SNSĽP v Banskej Bystrici a Žiline – COVID automat

S účinnosťou od 25.10.2021 do odvolania v súvislosti s meniacim sa COVID automatom a vstupom okresu Banská Bystrica a Žilina do II. stupňa ohrozenia budú pracoviská bez možnosti prijímania osobných návštev. Z tohto dôvodu nebude možné podať podnet osobne.

Prosíme klientov a klientky, aby v prípade potreby využili telefonické kontakty, prípadné mailový kontakt, počas stránkových hodín daných pracovísk. Informácie o dostupnosti a spôsobu kontaktovania jednotlivých pracovísk nájdete v sekcii Kontakt. Naďalej bude možné pracoviská kontaktovať aj prostredníctvom pošty.

Pripomíname, že pracovisko Košice naďalej funguje v rovnakom obmedzenom režime.

22
okt

Rodová rovnosť na pracovisku má stále priestor na zlepšenie

Slávnostne sme spustili projekt na podporu rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Otváracia konferencia sa konala za účasti odbornej verejnosti a vystúpili na nej výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová, analytik Daniel Dujava z Inštitútu finančnej politky, filmový kritik Peter Konečný, zakladateľka organizácie RISOTO Ľubica Rozborová a výskumníčky Michaela Ujházyová a Radka Vicenová zo SNSĽP.

Východiskom projektu je napríklad fakt, že len 3,2% žien pracuje na manažérskej pozícii, či to, že prístup k lepšie plateným pracovným pozíciám je pre ženy veľmi obmedzený.

19
okt

Monitorujeme prebiehajúci legislatívny proces v NR SR k návrhu zákona o pomoci tehotným ženám

Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatović vyjadrila listom adresovaným poslancom a poslankyniam Národnej rady Slovenskej republiky znepokojenie nad opakovanými pokusmi o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v súvislosti s prerokúvaným návrhom zákona o pomoci tehotným ženám. Od roku 2019 je to už tretíkrát, čo sa v tomto kontexte dostalo Slovensko pod kritiku Komisárky.

Opakované pokusy o obmedzenie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva vytvárajú podľa Komisárky čoraz viac nepriateľské prostredie pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv na Slovensku, ktoré sa venujú otázkam sexuálnych a reprodukčných práv žien a rodovej rovnosti vo všeobecnosti.

14
okt

Dá sa rozmanitosť na pracovisku merať? Vyvinuli sme nový nástroj!

Pracovná skupina Slovenského národného strediska pre ľudské práva (Strediska) pod vedením nezávislej expertky Oľgy Pietruchovej vyvinula unikátny a inovatívny nástroj na meranie rozmanitosti a nediskriminácie na pracovisku. Nový nastroj má veľké ambície.

Až 97% slovenských zamestnávateľov považuje rozmanitosť a inklúziu na pracovisku za jednu zo svojich firemných hodnôt (Pwc 2018). Kým skúsenosti slovenských zamestnancov a zamestnankýň s rozmanitosťou na pracovisku sú obmedzené, skúsenosti s predsudkami, diskrimináciou alebo šikanovaním má takmer každý/á.

01
okt

Chceme spoločnosť, v ktorej všetci môžu starnúť v rovnosti a dôstojnosti

Nedávno sme sa pridali k signatárom výzvy adresovanej Otvorenej pracovnej skupine pre posilňovanie ochrany práv starších osôb OEWGA, ktorej úlohou je príprava riešení pre odstránenie ageizmu – diskriminácie na základe veku – z našej spoločnosti.

Uvedomujeme si, že najmä staršie osoby sú často terčami diskriminácie, systematického znevýhodňovania a odsúvané na kraj spoločnosti. Pre adresnejšiu a systematickejšiu ochranu práv starších osôb je preto nevyhnutné prijať samostatný Dohovor OSN o právach starších osôb.

29
sep

Pracovisko SNSĽP v Košiciach – COVID automat

S účinnosťou od 04.10.2021 do odvolania v súvislosti s meniacim sa COVID automatom a vstupom Košického okresu do II. stupňa ohrozenia bude pracovisko Košice bez možnosti prijímania osobných návštev. Z tohto dôvodu nebude možné podať podnet osobne.

Prosíme klientov a klientky, aby v prípade potreby využili telefonický kontakt 0918 370 003, prípadne mailový kontakt malinakova@snslp.sk, počas stránkových hodín. Naďalej pracovisko Košice bude možné kontaktovať aj prostredníctvom pošty.

V prípade záujmu o vzdelávacie aktivity bude možné nás kontaktovať prostredníctvom mailového kontaktu kocanova@snslp.sk

20
sep

Ohrozovanie reprodukčných práv je varovným prstom pre demokraciu

Dnes sa na pôde Strediska konal okrúhly stôl za účasti zástupkýň občianskeho sektora, médií, odbornej verejnosti, ako aj verejných inštitúcií z oblasti reprodukčných práv a rodovej rovnosti.

Na stretnutí s názvom „Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?“, ktoré organizovala mimovládna organizácia Možnosť voľby, sme odprezentovali výsledky prieskumu v oblasti nerovností pri prístupe k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva. Okrem zistení sme sa podelili o príklady dobrej praxe a hľadali spolu riešenie na zlepšenie ochrany reprodukčných práv.

16
sep

Výzva členom a členkám NRSR k navrhovanému zákonu o UPT

Dnes začína septembrová schôdza NR SR a po vypršaní lehoty na opätovné predkladanie návrhov zákonov v tej istej veci sa do parlamentu znova dostala téma obmedzovania prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva.

Tak, ako pri ostatných pokusoch o prijatie podobnej legislatívnej úpravy, aj teraz Stredisko upozorňuje na nesystematický charakter predkladaných zmien, ktoré viac odzrkadľujú osobné presvedčenie predkladateľov a prekladateliek, ako reálne potreby tehotných žien.

14
sep

O právnom štáte sme diskutovali s predsedom švédskeho parlamentu

S potešením sme prijali pozvanie na okrúhly stôl organizovaný Švédskou ambasádou v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktorého hosťami boli Dr. Andreas Norlén, predseda Švédskeho parlamentu, nová veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva, H.E. Annika Markovic, a zástupcovia a zástupkyne Švédskeho parlamentu a Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku. Na okrúhlom stole sme spolu s ďalšími odborníkmi a odborníčkami, ako aj zainteresovanými aktérmi z prostredia občianskej spoločnosti diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti právneho štátu na Slovensku. V diskusii sme sa podrobnejšie dotkli kľúčových tém ako fungovanie súdnictva, korupcia či sloboda médií.