12
máj

Zhodnotili sme stav dodržiavania ľudských práv a základných slobôd za rok 2023

V štyroch kapitolách sme zhodnotili minuloročné odporúčania adresované jednotlivým subjektom, upozorňujeme politikov a političky na to, že každé obmedzenie práva na informácie a slobody združovania musí mať svoje opodstatnenie a nesmie prekračovať určité hranice.

10
máj

Medzinárodný seminár projektu RELEASE

Dňa 25.04.2024 sme v rámci projektu RELEASE (“Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives”), zorganizovali medzinárodný seminár pre účastníkov z radov prokurátorov/-riek, sudcov/-kýň, advokátov/-tiek a iných právnych profesií pôsobiacich v oblasti trestného práva z piatich partnerských krajinách participujúcich na projekte RELEASE, t.j. Slovensko, Poľsko, Grécko, Bulharsko a Chorvátsko.   

10
máj

Správa o stave právneho štátu na Slovensku 2024

Aj tento rok sme v rámci spoločnej iniciatívy partnerskej siete European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) vypracovali Správu o stave právneho štátu na Slovensku za predchádzajúci rok, ktorú ENNHRI predkladá Európskej komisii v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu ako spoločnú správu všetkých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v členských krajinách EÚ.

03
máj

Zúčastnili sme sa školenia v Dubline

Zúčastnili sme sa školenia na tému – Národné antidiskriminačné orgány poskytujú odborné stanoviská súdom – na pôde Írskej komisie pre ľudské práva a rovnosť v Dubline. Školenie bolo určené pre zástupcov jednotlivých národných antidiskriminačných orgánov, ktoré združuje Európska sieť orgánov pre rovné zaobchádzanie (Equinet).

30
apr

Zákon o neziskových organizáciách môže byť v rozpore s právom EÚ

Vyzvali sme poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), aby nepodporili návrh zákona o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý okrem povinného zverejňovania informácií o darcoch, veriteľoch a prispievateľoch zavádza aj označenie „organizácia so zahraničnou podporou“ všetkých mimovládnych organizácií, ktorých príjmy zo zahraničia za jeden kalendárny rok presiahnu 5.000 EUR. 

05
apr

Bojujeme proti segregácii rómskych detí

Spoločne s Európskou sieťou  orgánov pre rovné zaobchádzanie Equinet sme podali stanovisko amicus curiae na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v prípade Salay proti Slovenskej republike. Ide o prvé stanovisko podané Strediskom na ESĽP.

27
mar

Pracovné raňajky na tému DVO a manažment diverzity v Košiciach

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné raňajky pre zamestnávateľov a iných stakeholderov v oblasti zamestnávania na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení a manažment diverzity na pracovisku, ktoré sa budú konať dňa 11.4.2024 v čase od 9.00 do 11.30 v priestoroch Hotela Crystal v Košiciach.

26
mar

Blížime sa k naplneniu projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Projekt, ktorý spoločne implementujeme v období od septembra 2021 do apríla 2024, sa pomaly blíži k svojmu koncu. Jeho cieľom je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

05
mar

Nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby – podpora využívania alternatív

V rámci Projektu Release (Reducing the Excessive usage of pre-triaLdEtention via hArmonisation & Support to altErnatives) Stredisko realizovalo národné workshopy na tému: Nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby – podpora využívania alternatív, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27.02, 28.02 a 01.03 v Bratislave a v Banskej Bystrici.