Stretnutie expertov a expertiek na ochranu a podporu hospodárskych a sociálnych práv

Kalendár

Spoluorganizovali sme stretnutie expertov a expertiek na hospodárske a sociálne práva z celej Európy v Bratislave. Viac info je zverejnené v Aktualite.