The Europe of Tomorrow: Gender Equality and the Economy

Kalendár

Úrad vlády Českej republiky pozýva na konferenciu organizovanú českým predsedníctvom v Rade Európskej únie.

Cieľom je diskutovať o tom, ako čo najlepšie presadzovať rodovú rovnosť čase neúplného zotavenia sa z pandémie, ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine, rastúcimi cenami energií, tovarov a služieb a klimatických zmien.

30. zasadnutie výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktorého členom sme aj my.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Konferencia: Sú deti (len) naša budúcnosť?

Kalendár

Konferencia Nadácie otvorenej spoločnosti  na podporu demokratického prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a prácou so Žiackymi školskými radami.

45. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.