42. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Kalendár

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť, ktorého členom sme aj my.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Zasadnutie výboru LGBTI osôb

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Nahlás diskrimináciu v Teplárni

Kalendár

Ubehlo bezmála pol roka od teroristického útoku na Zámockej, kde kvôli nenávisti vyhasli životy Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča. Aj napriek tomu, že sa zatiaľ nepodarilo prijať ani zákon o životných partnerstvách, ani inú dôstojnú zákonnú ochranu práv kvír osôb, existujú spôsoby, ako sa môžu ľudia z LGBTI+ komunity domáhať svojich práv už dnes.

Dovoľujeme si vás preto pozvať do Teplárne, kde sa vám 23. 3. od 11.00 do 18.00 budú venovať právničky SNSĽP, s ktorými budete môcť diskrétne a zadarmo prediskutovať ochranu vašich práv v rámci slovenskej antidiskriminačnej legislatívy. A tiež sa informovať o službách, ktoré Slovenské národné stredisko pre ľudské práva poskytuje obetiam diskriminácie a intolerancie.

Tešíme sa na hojnú účasť a všetky vaše podnety! 

Stretnutie pracovnej skupiny Asylum and migration

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti ENNHRI.

ENNHRI združuje národné inštitúcie pre ľudské práva.