Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie

Kalendár

Regionálne fórum Európy a Strednej Ázie sa uskutoční 2. – 3. mája 2022 so zameraním na vybudovanie silnejších mechanizmov ochrany menšín pri príležitosti 30. výročia Deklarácie o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.

Stretnutie pracovnej skupiny Equality law

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

43. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorého členom sme aj my.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Kalendár

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

23. zasadnutie Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

25. zasadnutie Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.