Podcast NoPráve s hostkou Ingrid Brockovou

Kalendár

Pozvanie ku nám do štúdia prijala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí pani Ingrid Brocková, ktorá nám prezradila, aký je postoj Slovenska k rodovej rovnosti, či sa nebojíme priznať k hodnotám liberálnej demokracie aj zoči voči väčším krajinám a to, že pandémia veľmi neprimerane zasiahla najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, vrátane žien.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde

Medzinárodný deň žien

Kalendár

Medzinárodný deň žien slávime na počesť a uctenie si pamiatky približne 40 000 štrajkujúcich newyorských krajčírok z textilných tovární, ktoré v roku 1908 bojovali za skrátenie 10 hodinového pracovného času, vyššiu mzdu a ľudskejšie pracovné podmienky.ň

8. marca si pripomíname, že ani v minulosti sa žiadne zásadné práva „nedarúvali“ a k reálnemu, globálnemu uplatneniu rodovej rovnosti naďalej vedie dlhá cesta.

Európska komisia aktuálne zverejnila Správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2020, ktorá popisuje negatívny dopad pandémie COVID-19 na ženy. Pandémia prehĺbila už existujúce nerovnosti medzi ženami a mužmi a ukázala sa tak byť výzvou aj pre rodovú rovnosť.

Hlavnú prekážku uplatňovania rodovej rovnosti predstavuje aj rodové podmienené násilie ako porušenie ľudských práv, dôstojnosti a v najhorších prípadoch aj práva na život. Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa snaží zvýšiť povedomie o tom, čo ženy utekajúce z domova musia zažívať. Chceli sme si to vyskúšať aj my. Veci, ktoré vidíte na fotografii považujeme za najdôležitejšie a máme ich vždy pri sebe.

Podcast NoPráve s hosťom Radimom Dvořákom

Kalendár

V poslednej sérii rozhovorov sme sa rozprávali o ľudských právach v zajatí politiky. Avšak nielen domáca politika, ale aj medzinárodné inštitúcie a zahraniční partneri priamo vplývajú na úroveň dodržiavania ľudských práv na Slovensku. Prvým hosťom novej série NoPráve s názvom „Ľudské práva ako piliér Európy“ je zástupca vedúceho zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku, pán Radim Dvořák. Rozprávali sme sa o tom, či sa aj napriek izolačným náladám v Európe podarí ukotviť ľudské práva ako spoločnú hodnotu, či je Európska Komisia spokojná so stavom desegregácie, ale aj o tom, že právo silnejšieho nemá s ľudskosťou nič spoločné.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde

Podcast NoPráve s hosťom Michalom Šimečkom

Kalendár

V druhom diele série „Ľudské práva ako piliér Európy“ sme sa s europoslancom Michalom Šimečkom rozprávali o tom, že Európska únia sa musí naučiť lepšie komunikovať svoje zásluhy, že právny štát je viac ako len boj proti korupcii, že prípad Moldavy nad Bodvou je veľkou škvrnou na Slovenskej povesti a že politika ľudskosti je politikou ochrany ľudskej dôstojnosti.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde

Svetový deň sociálnej spravodlivosti

Kalendár
Portugalsko zasiahli požiare (Paulo Cunha / EPA)

Svetový deň sociálnej spravodlivosti bol vyhlásený OSN v roku 2007. Zameriava sa na boj proti chudobe, podporu plnej zamestnanosti, dôstojnú prácu, rovnosť a spravodlivé podmienky zamestnancov a dodržiavanie ľudských práv a slobôd. Sociálna spravodlivosť hovorí o tom, že sme zodpovední jeden za druhého a každý si zaslúži rovnaké hospodárske, politické a sociálne práva a príležitosti. 

V septembri 2020 sa 6 mladých ľudí vo veku od 8-21 rokov po najhorúcejšom lete v Portugalsku a zo strachu o svoje zdravie rozhodli podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Spúšťačom boli silné požiare v Portugalsku v roku 2018, ktoré zasiahli ich región. Adresátom tejto sťažnosti sa stalo 33 krajín, medzi nimi aj Slovensko. V sťažnosti bolo uvedené, že prispievame k zmene podnebia a neprijímame dostatočné opatrenia proti klimatickej zmene.

Na Stredisku si uvedomujeme dôležitosť klímy pre budúce generácie. Ide o jeden z najvážnejších problémov sociálnej spravodlivosti, ktorému čelíme. Zaujímavosťou je aj to, že ide o prvý prípad ESĽP súvisiaci s klímou. Z dôvodu jeho naliehavosti ESĽP požiadal žalované krajiny, aby poskytli informácie o možnom porušení práv. Momentálne sa pripravujeme sa na vstup do konania s inými kľúčovými subjektami a poskytujeme informácie o tom, ako SR plní záväzky v oblasti klímy a ochrany pred nežiadúcimi zmenami.

Podcast NoPráve s hostkou Ivetou Radičovou

Kalendár

V posledných dieloch sme Vám predstavili kostru hlavných inštitúcií, ktorých úlohou je ochrana základných práv a slobôd. Dnešnou epizódou štartujeme ďalšiu sériu rozhovorov s názvom „Ľudské práva v zajatí politiky“. O tom, prečo krajiny vedené ženami zvládajú pandémiu lepšie, kedy sa politický kompromis stáva zanedbávaním ľudských práv, a o tom, že ľudskosť je aj o pokore sme sa rozprávali s bývalou predsedkyňou vlády, Ivetou Radičovou.

Viac sa dozviete v epizóde

Podcast NoPráve s hosťom Ábelom Ravaszom

Kalendár

Hlavnou témou tretieho dielu série rozhovorov s názvom „Ľudské práva v zajatí politiky“ sú práva menšín. Pozvanie do nášho nového štúdia prijal bývalý Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Rozprávali sme sa o tom, či sa darí presadzovať záujmy menšín aj bez menšinovej strany v parlamente, aký je rozdiel medzi tzv. „tokenizmom“ a participáciou, a o tom, či nová vláda dokázala nadviazať na úspešné projekty v oblasti menšinovej politiky.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde

Podcast NoPráve s hostkou Irenou Biháriovou

Kalendár

V druhej časti série rozhovorov s názvom „Ľudské práva v zajatí politiky“ sme vyspovedali predsedníčku mimoparlamentného PS a odborníčku na extrémizmus Irenu Biháriovú. Prezradila nám, prečo sa neteší z rozpadu ĽSNS, ako nás ochrana právneho štátu odlišuje od barbarov a že ľudské práva sú oveľa viac, ako len akési „kultúrno – etické vojny“.

Viac sa dozviete v najnovšej epizóde

Svetový deň bezpečného internetu

Kalendár

Podľa prieskumu Strediska viac ako 57 % žiakov a žiačok starších ako 15 rokov malo za posledných 12 mesiacov skúsenosť s depresiou, úzkosťou, stresom či chronickou únavou. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zvýšil počet žiakov a žiačok do 18 rokov, ktorí trpia depresiou o viac ako 33 %. Dôvodmi zhoršujúceho psychického zdravia detí a mládeže môže byť nie len sociálna izolácia a prerušenie kontaktov s rovesníkmi z dôvodu zatvorenia škôl, ale aj problémy s učením a nedostatok pedagogickej podpory, zhoršené vzťahy v rodine (vrátane násilia) či nadmerné trávenie času pred obrazovkami. Z dôvodu dištančného vyučovania ostávajú deti doma a internet potrebujú, aby sa mohli zúčastňovať online výučby a udržiavali si kontakt so svojimi priateľmi. Na internete sú deti vystavené aj veľkému množstvu hoaxov a dezinformácií či sexuálnym predátorom. Podľa informácií Generálnej prokuratúry SR sa zvýšil počet trestných činov sexuálneho zneužívania detí o 50 %.

Z tohto dôvodu Stredisko apeluje na rodičov a učiteľov/ky, aby nie len dnes, na Svetový deň bezpečného internetu učili deti zásadám bezpečného surfovania na internete a kritickému mysleniu pri vyhodnocovaní informácií, ktoré na rôznych webových stránkach môžu nájsť. V prípade záujmu o bezplatné online vzdelávacie aktivity o kritickom myslení a bezpečnom využívaní internetu pre školy nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@snslp.sk

Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne

Kalendár

Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne sa pripomína od roku 1986 na základe rozhodnutia Svetovej rady mieru. 28. januára 1985 bola v hlavnom meste Indie Naí Dillí prijatá Dillská deklarácia, na stretnutí predstaviteľov štátov a vlád niekoľkých krajín – Indie, Grécka, Mexika, Argentíny, Tanzánie a Švédska, ktoré ako prvé podpísali dokument. Dnešný sviatok má pôvod v prijatí Deklarácie o zásadách nenásilného sveta bez zbraní.

Potrebujeme posilnený, inkluzívny a obnovený multilateralizmus založený na dôvere a založený na medzinárodnom práve, ktorý nás môže viesť k spoločnému cieľu, ktorým je svet bez jadrových zbraní. – generálny tajomník OSN António Guterres.