Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii

Kalendár

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si pripomíname 17. mája, oceňujeme nezastupiteľnú úlohu LGBTI aktivistiek, aktivistov a mimovládnych organizácií.

Konferencia Kultúra a náš svet

Kalendár

Konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) je príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ale aj rôznych mierkach pohľadu na súčasnú kultúru, od globálnej perspektívy až po špecializované sektorové prístupy.

Stretnutie pracovnej skupiny Communication strategies and practices

Kalendár

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.

Právne piatky online

Kalendár

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela pokračuje v sérii odborných diskusii určených pre študentov, ako aj širokú verejnosť, pod názvom PRÁVNE PIATKY ONLINE, kde hostkou bude výkonná riaditeľka Silvia Porubänová.

Vyhlásenie primátora proti nenávistným prejavom

Kalendár

Silvia Porubänová ako účastníčka briefingu primátora Bratislavy Matúša Valla a zástupcov rôznych komunít a obyvateľov mesta proti pribúdajúcim nenávistným prejavom.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Kalendár

Pred 77 rokmi bol oslobodený najväčší nacistický vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Počas jeho existencie v ňom údajne zomrelo viac ako milión ľudí, ktorých jediným previnením bola ich inakosť. Od roku 2005 si 27. januára pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, na ktorých utrpenie by sme nemali zabúdať ani dnes. Je našou úlohou zabezpečiť, aby sme nedopustili návrat režimov, ktoré neveria v rovnosť bez rozdielu, nemajú úctu k ľudskej dôstojnosti a nechápu inakosť ako základný kameň našej spoločnosti.

Svetový deň sociálnej spravodlivosti

Kalendár

Od roku 2009 si 20. februára pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorého cieľom je poukazovať na sociálnu nespravodlivosť na svete a na potrebu podpory rozvoja spoločnosti vo všetkých krajinách sveta. Podpora sociálnej spravodlivosti v sebe zahŕňa boj proti chudobe, sociálnej exklúzii, rodovej nerovnosti, nezamestnanosti a to aj prostredníctvom ochrany a podpory ľudských práv. Hoci je tento deň venovaný najmä vzájomnej podpore sociálneho rozvoja medzi štátmi, netreba zabúdať na to, že sociálne problémy naďalej rozdeľujú aj slovenskú spoločnosť a pandémia ochorenia COVID-19 ich ešte viac prehĺbila. Je preto úlohou nás všetkých, aby sme presadzovali práva osobitne zraniteľných skupín, akými sú ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny alebo osoby zo sociálne vylúčeného prostredia. Iba spoločnosť, ktorá ochraňuje práva všetkých jej skupín môže dosiahnuť sociálnu spravodlivosť a zabezpečiť rovnosť pre všetkých.

Rozhovor s Ladislavom Zambojom

Kalendár

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Nadácia otvorenej spoločnosti spojili sily na pomoc aktivistom v ich neúnavnom boji za premenovanie Tisovej ulice v obci Varín. Pán Ladislav Zamboj sa o túto zmenu zapálene snaží už takmer 30 rokov a rozhovor s ním je prvou zo série aktivít, ktoré vám postupne predstavíme.

O jeho motivácii, úsilí, ale aj o tom, prečo sú jeho snahy zatiaľ neúspešné sa v rozhovore s pánom Zambojom rozprávala správkyňa Nadácie OSF Andrea Erdősová a riaditeľka Národného strediska pre ľudské práva pani Silvia Porubänová.