Podcast NoPráve s výskumnými pracovníčkami

Kalendár

Milé podcasterky, milí podcasteri, prinášame Vám ďalší diel NoPráve.

V aktuálnej sérii rozhovorov nazvanej “Nové Stredisko” mapujeme zmeny, ktoré sa u nás udiali za poslednú dobu a to, ako ich vnímajú ľudia nielen z vnútra našej inštitúcie. Dnes sa pozrieme na to, ako sa u nás zmenila možno najdôležitejšia činnosť Strediska – zber dát.

Do štúdia sme si pozvali výskumné pracovníčky bratislavskej kancelárie Strediska Annu Máriassyovú a Michaelu Ujházyovú, ktoré nám okrem iného prezradili, prečo sú dáta dôležité aj pri ľudských právach, ako prebieha kvantitatívny výskum v humanitnej disciplíne ale aj to, že najväčšou prekážkou ľudskejších politík je ako iné – politika samotná.

Prajeme príjemné počúvanie

Podcast Nopráve s lektormi zo Strediska

Kalendár

Milé podcasterky, milí podcasteri, NoPráve je späť!

Už je to bez mála pol roka, odkedy má Stredisko nové vedenie. Od tej doby sa u nás udialo množstvo zmien tak po vizuálnej, personálnej, ale aj komunikačnej stránke, aby sme boli schopní riadne napĺňať poslanie, ktoré vyplýva z našich mandátov. Jedným z hlavných poslaní Strediska je vzdelávanie a šírenie osvety o ľudských právach.

Do štúdia sme si preto pozvali našich lektorov Mareka Vatrala a Michala Horvátha z Bratislavskej kancelárie, s ktorými sme sa rozprávali o tom, čo sa stane, keď sa o ľudských právach nevzdeláva, o tom, že vzdelávanie nikdy nekončí a o tom, čo všetko sme ochotní spraviť, aby sme doručili naše posolstvo všetkým vekovým kategóriám.

Prajeme príjemné počúvanie.

Podcast NoPráve s hosťom Michalom Vašečkom

Kalendár

Milé podcasterky, milí podcasteri, prinášame Vám ďalší diel podcastu NoPráve.

V aktuálnej sérii rozhovorov nazvanej “Nové Stredisko” mapujeme zmeny, ktoré sa u nás udiali od nástupu nového vedenia. V prvej epizóde sme s lektormi hodnotili interne, v tej druhej sa pozrieme na Stredisko zvonku.

Pozvanie do štúdia prijal sociológ Michal Vašečka, ktorý Stredisko pozoruje už od jeho vzniku z rôznych uhlov pohľadu. V rozhovore prezradil, prečo naša inštitúcia trpí dedičným hriechom, prečo ako spoločnosť nevieme prijať ľudské práva v ich nedeliteľnosti a to, aké miesto má v politikách 21. storočia dôstojnosť.

Prajeme príjemné počúvanie

Európsky deň práv pacientov

Kalendár

Právo na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a právo na prístup k informáciám sú základom práv pacientov. Aj napriek ich prirodzenému charakteru však nie sú ani dnes samozrejmosťou pre veľké skupiny ľudí nielen na Slovensku. Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a ekonomického výboru si pripomíname, že je úlohou nás všetkých bojovať za to, aby rovnosť v právach nebola len naivným želaním, ale prirodzenou súčasťou akejkoľvek demokratickej spoločnosti.

V rámci plnenia činnosti vyplývajúcej z našich mandátov sme na Stredisku identifikovali viacero problematických oblastí v prístupe pacientov k zdravotnej starostlivosti. Týkajú sa napríklad výšky doplatkov za lieky, kedy v prípade jednej diagnózy sú tieto doplatky nulové a v prípade inej diagnózy je ich výška za hranicou finančných možností priemerne zarábajúceho človeka. Takisto registrujeme čím ďalej tým viac prípadov, kedy zdravotná poisťovňa neschválila výnimku na úhradu registrovaného lieku napriek tomu, že v porovnateľnom prípade rozhodla inak. Na Stredisko sa tiež obrátil pacient jednej zo zdravotných poisťovní, ktorému nebola preplatená zdravotná starostlivosť poskytnutá v zahraničí v rovnakom rozsahu ako pacientovi inej zdravotnej poisťovne.

Vzhľadom na Ústavou zaručené právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe povinného zdravotného poistenia vnímame tieto skutočnosti ako zásadné a veľmi vážne. V modernej demokratickej spoločnosti by nemalo byť prípustné, aby sa povaha dostupnej zdravotnej starostlivosti tak zásadne menila od prípadu k prípadu. Do budúcna preto považujeme za potrebné zaoberať sa systémovou zmenou, ktorá by zabezpečila prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti na nediskriminačnom princípe a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Na otvorení odbornej diskusie sa plánujeme aktívne podieľať.

Európsky deň za práva pacientov je deň, kedy si musíme opäť pripomenúť, že rovnosť v právach je síce prirodzená, no jej faktické dosiahnutie je v rukách nás všetkých. V mene Strediska by sme preto dnes chceli podporiť a povzbudiť pacientov v uplatňovaní ich práv a v poukazovaní na možné nedostatky systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sme totiž presvedčení, že práve aktivizmus pacientov a pacientských organizácií môže prispieť k odhaleniu týchto nedostatkov a k ich odstráneniu. 

Svetový deň povedomia o autizme

Kalendár

Tento deň je zameraný na zvýšenie povedomia o ľuďoch s poruchami autistického spektra, ako aj ľudí s Aspergerovým syndrómom. Symbolickou farbou je modrá, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Viac si o tejto vývinovej poruche môžete prečítať na stránke oautizme.sk

Deň učiteľov

Kalendár

Milé učiteľky, učitelia, chceli by sme sa vám symbolicky cez online obrazovky poďakovať za vašu záslužnú prácu, ktorá sa stále viac ukazuje ako nenahraditeľná. Úprimne sa tešíme z každej spolupráce, ktorú sme mohli nadviazať so základnými, strednými aj špeciálnymi školami. Aj napriek sťaženým podmienkam nám dávate priestor vzdelávať deti a mládež o ľudských právach.

Ďakujeme.

Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Kalendár

Tento rok sa OSN zameriava na mladých ľudí, preto témou je „Mladí proti rasizmu.“ Práve súčasná situácia má výrazný dopad na deti a mládež, vrátane tých pochádzajúcich z menšín – či už ide o prerušenie ich vzdelávania alebo obmedzené možnosti zúčastňovať sa na verejnom živote.

Je dôležité odsúdiť akýkoľvek prejav rasovej diskriminácie a vyzvať ľudí k tolerancii a ohľaduplnosti. Tento deň si pripomíname negatívne dôsledky rasovej diskriminácie, ktorá sa v roku 1960 skončila smrťou 69 ľudí na proteste proti apartheidu. Nezabúdajme, že práve mladých ľudí treba povzbudzovať k boju proti rasovej diskriminácii. Možno práve ich skutky nasmerujú budúcu podobu toho, ako budeme chrániť dodržiavanie ľudských práv.

Viac na stránke www.standup4humanrights.org