O súhlase (diskusia)

Kalendár

Pozývame Vás na úvodnú zo série ľudskoprávnych debatných večerov na lodi, ktoré pre Vás pripravilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v spolupráci s Kultúrnym centrom Pink Whale. Prvá debata sa uskutoční 9.3 o 18:30 a baviť sa budeme o tom, prečo sú karafiáty na MDŽ zbytočné, keď k nim nepridáme aj súhlas.

Moderuje:
Jakub Popík, SNSĽP

Hosťky:
Barbora Burajová, Právnička, Koordinačno-metodické centrum na prevenciu násilia na ženách
Veronika Michelčíková, právnička, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Rada Mikšík, lektorka, InTYMYta

Ceny inakosti za rok 2022

Kalendár

Účasť na podujatí, na ktorom oceňujú osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti.

Kampaň Majme oči otvorené

Kalendár

Európska únia spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené,  ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc.

Workshop k inkluzívnemu dizajnu

Kalendár

Workshop organizovaný Equinetom. Zameraný na inkluzívnu komunikáciu s cieľom sprístupniť výstupy s ohľadom na ich ľahkú čitateľnosť, aby boli dostupné každému.

Workshop k inkluzívnemu dizajnu

Kalendár

Workshop organizovaný Equinetom. Zameraný na inkluzívnu komunikáciu s cieľom sprístupniť výstupy s ohľadom na ich ľahkú čitateľnosť, aby boli dostupné každému.

Podcast NoPráve o rodovej rovnosti

Kalendár

Na to, aby sme vyrovnali v spoločnosti nerovnosti, sa potrebujeme vzdelávať o tom, čo je to rovnosť. O tom, čo  je to rodová rovnosť a ako o nej vzdelávať sme sa bavili s analytičkou Jankou Jablonickou-Zezulovou z organizacie Toto je rovnosť a pedagogičkou Mirkou Lemešovou z Katedry psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského, ktoré v spolupráci s ďalšími šikovnými ľuďmi pripravili jednoduchý e-learningový kurz o rodovej rovnosti.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.

Podcast NoPráve o klimatickom zákone

Kalendár

Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a slobody. Štáty by preto mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby toto právo bolo chránené, rešpektované a naplnené.

Do medzirezortného pripomienkového konania by mal smerovať takzvaný Klimatický zákon. O tom, či a ako posilní ochranu práva na zdravé životné prostredie, aký vplyv bude mať na ostatné práva a slobody, kto by mal byť účastný jeho tvorby a čo by mal vlastne dobrý klimazákon obsahovať, sme sa rozprávali s vedúcou oddelenia výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Michaelou Ujházyovou, a s Danou Marekovou z Klimatická koalícia.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.

Prajeme príjemné počúvanie

P.S.: Podcast sme nahrávali ešte pred vyslovením nedôvery vláde, vzhľadom k čomu momentálne nie je jasné kto, kedy a ako sa bude zaoberať prijímaním klimazákona. Veríme však, že v záujme ochrany základných práv a slobôd sa tak udeje čo najskôr