Ceny inakosti za rok 2022

Kalendár

Účasť na podujatí, na ktorom oceňujú osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI+ ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v našej spoločnosti.

Kampaň Majme oči otvorené

Kalendár

Európska únia spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené,  ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc.

Workshop k inkluzívnemu dizajnu

Kalendár

Workshop organizovaný Equinetom. Zameraný na inkluzívnu komunikáciu s cieľom sprístupniť výstupy s ohľadom na ich ľahkú čitateľnosť, aby boli dostupné každému.

Workshop k inkluzívnemu dizajnu

Kalendár

Workshop organizovaný Equinetom. Zameraný na inkluzívnu komunikáciu s cieľom sprístupniť výstupy s ohľadom na ich ľahkú čitateľnosť, aby boli dostupné každému.

Podcast NoPráve o rodovej rovnosti

Kalendár

Na to, aby sme vyrovnali v spoločnosti nerovnosti, sa potrebujeme vzdelávať o tom, čo je to rovnosť. O tom, čo  je to rodová rovnosť a ako o nej vzdelávať sme sa bavili s analytičkou Jankou Jablonickou-Zezulovou z organizacie Toto je rovnosť a pedagogičkou Mirkou Lemešovou z Katedry psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského, ktoré v spolupráci s ďalšími šikovnými ľuďmi pripravili jednoduchý e-learningový kurz o rodovej rovnosti.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.

Podcast NoPráve o klimatickom zákone

Kalendár

Právo na zdravé životné prostredie patrí medzi základné práva a slobody. Štáty by preto mali vyvinúť maximálne úsilie na to, aby toto právo bolo chránené, rešpektované a naplnené.

Do medzirezortného pripomienkového konania by mal smerovať takzvaný Klimatický zákon. O tom, či a ako posilní ochranu práva na zdravé životné prostredie, aký vplyv bude mať na ostatné práva a slobody, kto by mal byť účastný jeho tvorby a čo by mal vlastne dobrý klimazákon obsahovať, sme sa rozprávali s vedúcou oddelenia výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Michaelou Ujházyovou, a s Danou Marekovou z Klimatická koalícia.

Nový diel NoPráve si môžete vypočuť na podcastových aplikáciách.

Prajeme príjemné počúvanie

P.S.: Podcast sme nahrávali ešte pred vyslovením nedôvery vláde, vzhľadom k čomu momentálne nie je jasné kto, kedy a ako sa bude zaoberať prijímaním klimazákona. Veríme však, že v záujme ochrany základných práv a slobôd sa tak udeje čo najskôr

Communicating Migration Challenges Conference

Kalendár

Zúčastnili sme sa konferencie, ktorú organizoval MEDIENDIENST INTEGRATION, v rámci svojho projektu Migration Media Europe, v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození a Allianz Kulturstiftung.

Konferencia sa venovala migrantom, ich obrazu v médiách, spoločným trópoch v príbehoch o migrácii a utečencoch a ako sa poučiť z prechádzajúcich diskusií.

Svetový deň psoriázy

Kalendár

Svetový deň psoriázy nám pripomína, že ľudia, ktorí sa liečia na psoriázu, sa často stretávajú s nerovným zaobchádzaním. Aj keď je toto autoimunitné chronické zápalové ochorenie kože neinfekčné, ľudia s touto diagnózou môžu čeliť odmietaniu, nepochopeniu, či dokonca diskriminácii. Aj keď ide o špecifickú skupinu, aj oni*y si zaslúžia rovnosť, rešpekt a ochranu svojich práv.